Nieuws

Agrobiodiversiteit centraal in ‘Family Farming’

Het AgriCultures Network, uitgever van onder meer tijdschriften over duurzame landbouw, heeft wereldwijd leden – waaronder in Nederland. Het tijdschrift Family Farming wordt wereldwijd, 4 keer per jaar, uitgegeven. Een recentie editie heeft agrobiodiversiteit als thema.

Het belang van ‘Cultivating diversity’ wordt op de site van het AgriCultures Network toegelicht. Agrobiodiversiteit speelt een rol in het weerbaar maken van lokale economiën, evenwichtige ecosystemen en gebalanceerde diëten.

Dieet ‘verwestert’

Eerder verscheen op Groen Kennisnet een artikel over onderzoek van de Wereld Voedsel Organisatie waaruit is gebleken dat globalisering terug te vinden is op ons bord. Het voedingspatroon is verwesterd en op het veld is sprake van minder genetische variatie (hetgeen ook weer risico oplevert in verband met ziekten). Een conclusie is dat onder meer deze ontwikkelingen ten koste gaan van de teelt van plaatselijke gewassen.

Veelbelovende initiatieven

Family Matters stelt echter dat in de afgelopen jaren wereldwijd veel ‘veelbelovende initiatieven’ gelanceerd zijn met het oog op het beschermen en managen van agriculturele biodiversiteit. ‘Kleinschalige familiebedrijven spelen vaak een centrale rol in deze initiatieven’, aldus de redactie van het blad. Ook aan onderzoekers (die samen met boeren onderzoeken opstarten) en landbouworganisaties (die in dialoog gaan met beleidsmakers) wordt een belangrijke rol toegekend betreffende het uitbreiden van agrobiodiversiteit.

In het blad is te lezen over de meest uiteenlopende initiatieven van over de hele wereld, van India en Oeganda tot Iran en Brazilië. Onderwerpen zijn onder meer: zaadselectie door boeren zelf (en niet door professionele plantenveredelaars), hoe traditionele landbouw gecombineerd kan worden met wetenschap, voedingsgewoonten en hoe zo’n 60.000 vrouwen met succes hun families voeden met behulp van ‘biodiverse’ landbouw.

‘Guardians of local seeds’

Voor een snelle blik op de onderwerpen is de film ‘Cultivating diversity’ gemaakt van geïnterviewde boeren wereldwijd. Zo vertelt een Braziliaanse boer hoe belangrijk zaadproductie voor zijn bedrijf is. Samen met nog een aantal families neemt hij deel aan een programma. Zij worden ook wel de ‘guardians of local seeds’ genoemd.

Naast de film zijn alle artikelen van de speciale uitgave vrij toegankelijk (directe links via: Groen Kennisnet en/of de site AgriCultures Network, dan wel in de pdf van het tijdschrift).


(Bron foto: Pixabay)