Nieuws

Agroforestry: kippen in de boomgaard

Agroforestry is het combineren van landbouw met bomen. Hierbij kun je denken aan allerlei combinaties, zoals fruitbomen in een kippenuitloop, voederwilgen op een geitenbedrijf, of bomenrijen in graanakkers.

Volgens het artikel 'Agroforestry, hype of duurzaam perspectief?' vervullen bomen en hagen al heel lang een belangrijke functies voor de landbouw: "Hagen en wallen vormden vaak een afscheiding tussen percelen en tevens een afrastering om het vee in de weide te houden. Daarnaast zijn er vele solitaire bomen in het landschap aanwezig. Koeien, geiten of schapen vinden er een schaduwplek. Bomen in kippenuitlopen geven de kippen een veilig gevoel, waardoor ze veel verder van de stal af durven te lopen."

Veel keuze

Volgens het artikel hangt de keuze van de boomsoort af van het doel en de omgeving: "Veel gebruikte boomsoorten zijn walnoot, appel, peer, kers, populier, wilg, es, acacia (robinia) en besdragers zoals lijsterbes. De vruchtbomen leveren vooral fruit, populier en wilg voornamelijk houtsnippers. Na een langere groeiduur kan er ook hout worden geoogst. Het snoeihout kan terug naar de bodem, via compost retour naar de landbouw of als brandstof worden gebruikt. Het hakhout uit agroforestry-systemen is doorgaans van hoge kwaliteit doordat de bomen relatief veel licht opvangen en benutten voor groei." De combinatie van bomen met landbouwgewassen kan volgens het artikel ook de opbrengst positief beïnvloeden, al hangt het sterk van de bedrijfssituatie af of en welke voordelen er te behalen zijn.

Beplante uitloop voor kippen

In de brochure 'Bomen voor buitenkippen' staan de belangrijkste voordelen van een beplante uitloop voor kippen: "Kippen gebruiken de uitloop beter als er bomen of andere beplanting in staan. Het beplanten van een uitloop van 6 of 10 hectare is echter een forse investering. Dat wordt anders als er uit de uitloop iets te oogsten valt in de vorm van fruit, brandstof of strooisel. Een beplante uitloop heeft behalve een bijdrage aan dierenwelzijn ook andere voordelen: het ziet er mooier uit, het draagt bij aan de biodiversiteit en het houdt watervogels weg, die vogelgriepvirussen bij zich kunnen dragen." In de brochure staan ervaringen en kostenoverzichten van pluimveehouders met miscanthus, fruitbomen, walnoten en wilgen in de uitloop.

(Bron foto: Thinkstock)