Menu
Nieuws

Akkervogelvriendelijk bouwplan inpasbaar in bedrijfsvoering

Akkervogels als geelgors, grauwe kiekendief en veldleeuwerik staan onder druk. Zou je het bouwplan aanpassen, met meer ruimte voor onkruiden en overwinterende graanstoppels, dan krijgen akkervogels meer kans. Zo'n bouwplan lijkt haalbaar voor akkerbouwers.

false

Links

(3)