Nieuws

AlgaePARC geopend

Op vrijdag 17 juni is het AlgaePARC van Wageningen UR geopend. Op deze nieuwe onderzoeksfaciliteit wordt de teelt van algen onderzocht. Uit deze algen kunnen grondstoffen voor biodiesel, veevoer en de chemische industrie gewonnen worden.

De fossiele brandstoffen raken op. Het is tijd voor nieuwe, duurzame brandstoffen en producten. Algen bieden goede mogelijkheden. Algenteelt wordt nog niet op grote schaal toegepast. De teeltsystemen en raffinage van algen moet grootschaliger, efficiënter, goedkoper en duurzamer. Om dit te bereiken is het AlgaePARC gebouwd.

Systemen

Op het AlgaePARC worden vier systemen getest: de 'open vijver', horizontale buizen, gestapelde buizen en vlakke platen. Door de systemen naast elkaar op te zetten, kunnen ze goed vergeleken worden. Waarschijnlijk wordt geen van deze systemen in de toekomst op grote schaal toegepast. In het onderzoek wordt vastgesteld waar de bottlenecks liggen, waarna een systeem voor commerciële toepassing ontworpen kan worden.

Onderzoeksprogramma

Het onderzoek op het AlgaePARC valt onder het onderzoeksprogramma BioSolar Cells. In dit programma wordt gezocht naar het meest optimale gebruik van het fotosyntheseproces, bijvoorbeeld door de teelt van algen, maar ook door het ontwikkelen van kunstmatige bladeren voor het opwekken van zonne-energie.


(Bron foto: Thinkstock)