Nieuws

Algen en insecten als alternatief voor vis

Twee keer per week vis eten is gezond. Maar als we die aanbeveling van de Gezondheidsraad volgen, komt de visstand nog verder onder druk te staan. Wageningen UR onderzocht daarom alternatieve bronnen van visolievetzuren.

Vis is een belangrijke leverancier van de omega-3 vetzuren EPA en DHA, gezond voor hart en bloedvaten. Met de huidige consumptie van vis wordt de door de Gezondheidsraad aanbevolen hoeveelheid lang niet gehaald, schrijven onderzoekers van Wageningen UR in het rapport Gezonde visalternatieven. Zij zetten in de literatuurstudie mogelijke alternatieven voor vis op een rij. Bepaalde soorten algen, transgene oliegewassen en insecten bieden het meeste perspectief.

Algen en insecten als bron van omega-3

Micro-algen vormen een zeer interessante potentiële bron van visolievetzuren, aldus het rapport. Ze zijn niet direct bedoeld voor menselijke consumptie, maar kunnen olie leveren om aan voedingsmiddelen toe te voegen (verrijkte producten). Ook algen voeren aan vee of kweekvis, zorgt voor omega-3-rijk vlees en vis voor mensen. De auteurs adviseren het algenonderzoek verder te stimuleren, zodat Nederland een belangrijke positie kan verwerven in deze snelgroeiende tak van industrie.

Ook insecten kunnen een bijdrage leveren aan omega-3 vetzuurvoorziening van mensen, door rechtstreekse consumptie of via het veevoer. Omdat over de vetzuursamenstelling van insecten nog weinig bekend is, moet nog verder onderzocht worden welke insecten daar het meest geschikt voor zijn.

Waarom visolievetzuren eten?

De omega-3 vetzuren EPA en DHA helpen een gezonde hartfunctie en bloeddruk te behouden. Om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen, is de huidige voedingsnorm voor deze visolievetzuren in Nederland op 450 mg per dag gesteld door de Gezondheidsraad. Dit is haalbaar met twee maal per week een portie vis, waarvan ten minste eenmaal vette vis. De gemiddelde Nederlander haalt deze visconsumptie bij lange na niet, meldt ook het Nederlands Visbureau in een brochure. Het Visbureau geeft daarin ook uitleg over duurzame vismethoden en viskweek.


(Bron foto: Thinkstock)