Nieuws

Algen gedijen goed op reststromen vergister

Bij ACCRES, Wageningen UR, in Lelystad wordt geëxperimenteerd met algenteelt op basis van de reststromen uit een co-vergister. De resultaten van dit deelproject van EnergieRijk zijn vastgelegd in een rapport.

In 2012 zijn twee algenvijvers en fotobioreactoren gerealiseerd op de proeflocatie door ACCRES-Wageningen UR en het bedrijf Algae Food & Fuel. De algenvijvers zijn gekoppeld aan de reststromen van een co-vergister, zoals CO2, restwarmte en digestaat.
Bij de fotobioreactoren wordt algengroei gestimuleerd door LED verlichting. De bevindingen met de proefopstellingen staan beschreven in het rapport EnergieRijk: deelproject algenteelt. Ook is een businessmodel opgesteld om de potentiële economische resultaten te laten zien.

Reststromen

Door het koppelen van de co-vergister aan de algenvijvers worden drie reststromen herbenut. Bij verbranding van biogas komt restwarmte vrij en CO2 via rookgas. Algen gebruiken CO2 tijdens de groei en verminderen zo de emissie van CO2 naar de buitenlucht. Ook de restwarmte wordt nuttig gebruikt; die stimuleert de groei van algen tijdens koudere periodes. Het digestaat dat de vergister verlaat, dient als voedingsstof voor de algen.

Optimale teelt

In 2012 en 2013 is kennis opgedaan om het gebruik van digestaat, CO2 en restwarmte te optimaliseren voor de algenproductie. Seizoensinvloeden bleken grote impact te hebben op de productie van algen. Door verwarming van de vijvers is vooral in de periode maart - oktober voordeel te behalen. In de donkere maanden, of ’s nachts n de zomer, kan bijlichten helpen de algengroei te stimuleren.

Ook zijn er verschillende methoden getest om de algen te oogsten. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een apart rapport (Oogsten van micro-algen).

Economisch voordeel

Uit het businessmodel dat is ontwikkeld, blijkt het economische resultaat van een vijver met een oppervlakte van 1.000 m2 en een diepte van 30 cm goed. Het herbenutten van reststromen volgens het EnergieRijk concept heeft een positief effect op de economische resultaten. Bij opschaling naar grotere vijvers verbeteren de resultaten volgens de berekeningen, maar de kostprijs blijft vrij hoog.

De algenteelt vormt onderdeel van het project EnergieRijk. Hierin werken ACRRES - Wageningen UR en ENECO samen met bedrijfsleven, overheid en onderwijs aan de ontwikkeling van duurzame energieproducten en toepassingen van groene grondstoffen.


(Bron foto: EnergieRijk, bron: ACCRES Wageningen UR)