Nieuws

Algen laten plastic in zee op en neer zweven

Door het aangroeien en weer afsterven van algen op plastic deeltjes in zee, blijven deze deeltjes op en neer zweven in de bovenste 100 meter. Grotere deeltjes slingeren sneller heen en weer dan kleinere. De kleinste deeltjes zakken naar de bodem.

Elke dag komen grote hoeveelheden plastic in zee, maar het is niet duidelijk waar dit plastic blijft. Promovendus Merle Kooi van Wageningen University & Research heeft een wiskundig model ontwikkeld dat het gedrag van plastic deeltjes in zee verklaart. Uit dat model blijkt dat plastic deeltjes groter dan 0,1 millimeter op en neer zweven in de bovenste laag van zee, aldus het artikel 'Plastic jojoot in de oceanen' dat in Resource verscheen.

Algen

Algen spelen een cruciale rol bij dat gedrag. Ze hechten zich aan het oppervlakte van plastic deeltjes. Door de groei maken ze de deeltjes zwaarder, waardoor ze naar beneden zakken. Omdat dieper in de oceaan licht een beperkende factor wordt, sterven de algen weer af. Het plastic wordt weer lichter waardoor het weer naar boven komt. Het plastic jojoot zo op en neer in de bovenste 100 meter.

Model

Of het model ook klopt met de werkelijkheid is wat lastig hard te maken. Je kunt het gedrag van plastic in de oceaan moeilijk meten omdat de deeltjesdichtheid in de oceaan erg klein is. Toch lijkt het model goed aan te sluiten op resultaten van de studies die er wel zijn. Daaruit blijkt dat klein plastic sneller verdwijnt, wat in overeenstemming is met het model.

(Bron foto: Shutterstock)