Nieuws

Algen op de akker

Om schadelijke aaltjes in de grond te bestrijden, kun je het land in de zomer onder water zetten. Tijdens die inundatie zou je ook algen kunnen kweken. Een praktijkproef laat zien wat er mogelijk is.

Natte grondontsmetting met metam-natrium, nodig om aaltjes te bestrijden, staat ter discussie. In 2014 was de toelating van dit middel tijdelijk ingetrokken. Daarom zoeken telers en onderzoekers naarstig naar alternatieve methoden van grondontsmetting. Een van die methoden is inundatie. Door land minstens 16 weken onder water te zetten, ontstaan zuurstofloze omstandigheden en worden diverse aaltjessoorten bestreden. De grondtemperatuur moet dan wel hoog genoeg zijn, minstens 17°C. Daarom kun je die methode alleen tijdens het teeltseizoen in de zomer toepassen.

Algengroei

Maatschap Hoorsman uit Wieringerwerf heeft al enige jaren ervaring met inundatie om het aardappelcystenaaltje te bestrijden. Het was hem opgevallen dat er tijdens die inundatie veel algengroei ontstaat. De vraag rees of je die algen kunt oogsten en gebruiken voor veevoer en andere producten. Daarom hebben onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, een praktijkproef uitgevoerd. Het onderzoeksrapport 'Pilotproef algengroei op geïnundeerd perceel' verscheen in april 2016.

Algenoogst

Uit dat rapport blijkt dat er inderdaad algengroei plaatsvindt, maar het is niet makkelijk die algen te oogsten. Ze lijken zich vooral te verzamelen op de bodem van de percelen. Zonder aanpassingen is het niet mogelijk om op geïnundeerd land algen te telen die op de gebruikelijke methode geoogst en verkocht kunnen, meldt het rapport.

Maar de biomassaontwikkeling van de algen is wel interessant. Zo blijken ze tot 2 ton droge stof per ha te produceren en 150 kg N per ha vast te leggen. Dat is een 'onderschatte waarde', concluderen de onderzoekers. Je zou die teelt mogelijk kunnen optimaliseren door aanpassen van de teeltomstandigheden, bemesting en keuze van de algensoort. Maar misschien is de teelt van drijvende waterplanten een makkelijker alternatief wanneer het op het oogsten aankomt.

(Bron foto: Thinkstock)