Nieuws

Alle katten België gesteriliseerd tegen 2016?

Om de stijging van het aantal asiel- en zwerfkatten in België tot staan te brengen heeft de Belgische overheid een sterilisatieprogramma in 6 stappen voorgesteld.

Steriliseren katten

In de eerste fase die moet starten in 2011 moeten alle katten die herplaatst worden uit asielen gesteriliseerd worden. Daarnaast worden deze verplicht geïdentificeerd en geregistreerd in een centraal systeem. De effectiviteit van de maatregel wordt geëvalueerd aan de hand van de asielstatistieken van de Dienst Dierenwelzijn.

Wanneer de maatregel niet effectief blijkt wordt deze in fasen aangescherpt. Deze aanscherping houdt onder meer de verplichte sterilisatie van alle katten bestemd voor particulieren in en een verbod op alle publiciteit voor het houden van katten.

Uiteindelijk zullen volgens het voorstel in 2006 alle katten geboren na 2011 gesteriliseerd worden. Tot september is nog inspraak op de maatregel mogelijk. 


(Bron foto: Shutterstock)