Nieuws

Alle ogen op ambrosia: hotspots en trends

Ambrosia wordt gezien als belangrijkste veroorzaker van hooikoorts. Mensen worden aangemoedigd waarnemingen door te geven en de plant te vernietigen. Inmiddels zijn ook haar hotspots bekend.

In het document Analyse trend en hotspots Alsemambrosia is te zien hoe Ambrosia -in het bijzonder Alsemambrosia (Ambrosia artemisiifolia), de meest voorkomende soort- zich tussen 1975 en 2013 heeft uitgebreid in Nederland. Kwam de plant in 1975 voor in misschien 5 kilometerhokken, in 2013 is dat opgelopen tot zo’n 175 gevalideerde kilometerhokken. Een hoeveelheid die ten opzichte van 2012, met dik 250 gevalideerde kilometerhokken, overigens is teruggelopen.

Toegenomen aandacht

Opgemerkt wordt wel dat er meer media-aandacht is voor de exoot en het publiek meer verzocht wordt om waarnemingen door te geven. De overheid, maar ook andere instanties roepen Nederlanders al langere tijd op om waarnemingen te melden en -indien de plant voorkomt op eigen terrein- deze te verwijderen. Zo is in 2012 een Ambrosia-app gelanceerd, in 2011 de campagne Ambrosiavrij en publiceerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, Ministerie van Economische Zaken) vorig jaar het fotoblad Hoe herken ik Ambrosia? (zie ook het Groen Kennisnet-bericht Overheid roept volk op tot bestrijden ambrosia – let op: verwar Ambrosia niet met bijvoet).

Reële toename

Ondanks de toegenomen (media)aandacht wordt de toename als reëel beoordeeld door de auteurs van het analysedocument, omdat in de periode 1975-1985 een aantal provincies bijna dekkend in kaart zijn gebracht. 'Als de soort toen algemener was geweest, was dit zichtbaar geweest in de grafiek', stellen de auteurs (Floron en De Natuurkalender/Wageningen UR) van het document. Zij combineerden de gegevens van de belangrijkste bronnen van waarnemingen door FloravanNederland.nl, De Natuurkalender, NDFF en Waarneming.nl.

Hotspots

Uit de bundeling van gegevens is eveneens een kaart tot stand gekomen met daarop 'spots' die het aantal jaren met waarnemingen weerspiegelen. Hoe groter de hotspot, hoe groter het aantal jaren is dat Alsemambrosia op die plek is waargenomen. Uit analyse blijkt dat de soort met name in stedelijke omgeving (stad, haventerreinen) bij herhaling wordt aangetroffen. Genoemd worden onder meer Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Veghel, Nijmegen, Enschede en Vlissingen. 'Daarnaast zijn er bestendige groeiplaatsen in natuurgebieden langs de Rijn ten oosten van Nijmegen en langs de Grensmaas. De groeiplaatsen langs de Rijn strekken zich tot in aangrenzend Duitsland uit'.


(Bron foto: AOC Raad)