Menu
Nieuws

Alternatieve onkruidbestrijding in aspergeteelt

Onkruidbestrijding in de aspergeteelt is lastig. De beschikbaarheid van chemische middelen staat onder druk. Alternatieve mogelijkheden zijn er wel, maar zijn vaak kostprijsverhogend.

false

Links

(2)