Nieuws

Alternatieve onkruidbestrijding in aspergeteelt

Onkruidbestrijding in de aspergeteelt is lastig. De beschikbaarheid van chemische middelen staat onder druk. Alternatieve mogelijkheden zijn er wel, maar zijn vaak kostprijsverhogend.

Verschillende aspergetelers experimenteren met alternatieve methoden van onkruidbestrijding: mechanisch, door toepassing van een dek van mulch of compost of door toepassing van afbreekbare folie. Omdat de beschikbaarheid van chemische middelen onder druk staat, zoekt de sector naar goed werkende alternatieven.

Methoden

Met financiering van het Productschap Tuinbouw heeft het Aspergecentrum Aceera in het project 'Alternatieven voor onkruidbestrijding in de aspergeteelt' een aantal mogelijkheden vergeleken. Op een praktijkperceel bij een aspergeteler zijn verschillende methoden uitgevoerd. Het rapport 'Alternatieven voor onkruidbestrijding' laat zien dat er wel alternatieven zijn, maar dat ze kostprijsverhogend werken.

Op de verschillende objecten op het praktijkperceel zijn diverse methoden van onkruidbestrijding uitgevoerd zoals mechanische onkruidbestrijding, toepassing van mulch, compost, houtsnippers, vloeibare houtpulp of papier. Daarnaast was er een object waar een groenbemester is ingezaaid en een object waar kalkstikstof werd gestrooid.

Bestrijding

De verschillende methoden laten wisselende resultaten zien. Uit het project kwam niet direct een kant en klare oplossing. De toepassing van een laag compost bijvoorbeeld werkt wel, maar doe je dit volvelds dan kom je in conflict met de mestwetgeving. En mechanische bestrijding in een meerjarige beddenteelt vraagt om aangepaste machines. Veel telers laten bedden intact en bewerken de paden. Sommige telers bouwen de bedden af en bewerken het perceel met een triltandcultivator of rotorkopeg. Mechanische bestrijding is sterk weersafhankelijk. Bij natte omstandigheden is het resultaat niet goed. Wanneer het na een bewerking regent, kiemt er veel onkruid en moet de bewerking herhaald worden.

Kostprijsverhogend

Conclusie is dat er praktische methoden zijn, maar dat ze vrijwel allen kostprijsverhogend werken. De toepassing van kalkstikstof is wat goedkoper, maar het is geen goed alternatief vanwege de hoeveelheid toegediende stikstof en het negatieve effect op het bodemleven. In de praktijk zullen combinaties van verschillende onkruidbestrijding methodes worden toegepast, aldus het rapport.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(1)