Nieuws

Alternatieve vleesafzet

Slachtrijp vleesvee gaat doorgaans naar het slachthuis waarna het vlees via de reguliere afzetkanalen de consumentenmarkt bereikt. Maar het kan ook anders: via een hoevewinkel of via onlineverkoop.

In Kortenberg, niet ver van Leuven, runnen Ralf Huslbosch en Ann Everaert een vleesveebedrijf. Het afmesten van stieren van het Belgisch witblauw ras en van het Limousinras is een van de pijlers van het bedrijf. In 2010 kocht het echtpaar een voormalig witlofbedrijf waar ze begonnen met het afmesten van de stieren. In het artikel 'Diversificatie trof op 't Silsomshof' besteedt vakblad Management & Techniek aandacht aan dit bedrijf in het dossier over Alternatieve vleesafzet.

Rantsoen

Omdat ze de dieren zo gezond mogelijk willen laten groeien met zo weinig mogelijk geneesmiddelengebruik, hechten ze veel waarde aan een goed rantsoen. Zo krijgen de dieren streekeigen voer van natuurhooi, maïs, draf (bierbostel), voederbieten en lijnzaadschilfers. In de zomer grazen de koeien in kruidige weiden van het Silsombos. Het vlees verkopen ze zelf als Silsomvlees.

Naast vleesveebedrijf is de Silsomhof ook een kijk-doe-speelboerderij. Tussen maart en september komen er zo'n 2000 tot 3000 schoolkinderen op bezoek. Everaert vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met de de landbouw. Zo groeit het respect voor het werk van de boer.

Deel een koe

Een heel andere benadering komt van vliegtuigpiloot David de Keyser. Hij is van mening dat grootschaligheid en industrialisering van de voedselproductie ten koste gaat van de kwaliteit. Hij vindt dat het vlees in de supermarkt te goedkoop is. En goedkoop én goed, dat bestaat niet, zo zegt hij in het artikel 'Deel een kip of koop een koe'.

De huidige manier van vleesproductie stond hem tegen en hij bedacht een andere manier waarbij kwaliteit en dierenwelzijn centraal staan. Hij verwijst naar vroeger toen het vlees na de slacht van een koe of varken verdeeld werd onder meerdere huishoudens. Hij greep terug naar dat concept door gebruik te maken van online verkoop. In 2014 begon het met de website www.deeleenkoe.be. Mensen kunnen een deel van een koe kopen. Een koe wordt verdeeld in 30 à 35 pakketten van ongeveer 10 kilo. Als alle pakketten verkocht zijn, wordt het dier geslacht.

Slagerstechnieken

De Keyser betrekt zijn koeien bij rundveehouders die dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben en die hun bedrijf open stellen voor bezoekers. Op dit moment worden zo'n 5 koeien per week verkocht. Met het initiatief bedient De Keyser ongeveer 10.000 klanten per jaar. Sinds kort bestaat ook 'Deel een varken' en 'Koop een kip'. Omdat De Keyser moeilijk varkens kon vinden die opgekweekt zijn zoals hij wil, is hij zelf begonnen varkens te mesten. De varkens krijgen gekookte aardappelen, bieten en maïs, draf (bierbostel) en wei.

Je zou als veehouder ook zelf een slagersopleiding kunnen volgen, suggereert het vakblad. In het artikel 'Slagersopleiding Anno 2018' wordt aandacht besteed aan die opleiding. De basis van de vleesverwerking komt natuurlijk aan bod, met technieken voor ontbenen, ontvliezen en versnijden. In de opleiding is ook ruimte voor meer specialistische aspecten.

(Bron foto: Pixabay)