Nieuws

Alternatieve vormen van maïsteelt goed voor bodem

Verduurzaming van de maïsteelt staat centraal in het project 'Grondig boeren met maïs'. Alternatieve teeltsystemen met groenbemesters of een gras als ondervrucht zijn rijp voor de praktijk. De bodemkwaliteit lijkt te verbeteren in die systemen.

De maïsteelt staat niet bekend als duurzaam. De teelt wordt vaak geassocieerd met problemen zoals uit- en afspoeling van nutriënten en een druk op de bodemkwaliteit. Zo staat de bodemstructuur onder druk, verminderen gehaltes aan organische stof in de bodem en gaat de bodembiodiversiteit achteruit. Bovendien is er een toenemende druk van ziekten en plagen en wordt de teelt geassocieerd met de productie van broeikasgassen als lachgas. Daarom zoeken onderzoekers, leveranciers en maïstelers in het project 'Grondig boeren met maïs' naar andere meer duurzame teeltsystemen.

Demonstratieproject

Zo'n duurzaam teeltsysteem wordt gekenmerkt door een vruchtwisseling met gras aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Inmiddels is zo'n teeltsysteem zo ver ontwikkeld dat het geschikt is voor invoering in de praktijk. Agrifirm en Wageningen University & Research hebben in Rolde, op proefbedrijf Marwijksoord een demonstratieperceel in aangelegd waarin verschillende systeemvarianten getoond worden. Daarnaast zijn er demo's aangelegd op verschillende satellietbedrijven in Drenthe.

Organische stof

Er zijn verschillende alternatieve teeltsystemen ontwikkeld. Zo is er een systeem dat gericht is op opbouw van organische stof. Drijfmest wordt er vervangen door compost. Daarnaast wordt er gewerkt met groenbemesters. Een ander systeem is gericht op vermindering van uit- en afspoeling van nutriënten. Producten uit de mestverwerking worden met hulp van gps in de rij toegepast. En er is een systeem waarbij vruchtwisseling met gras centraal staat.

Bodemgezondheid

Uit het de eindrapportage 'Grondig boeren met maïs' tot en met 2016 blijkt dat het steeds beter lukt met die alternatieve systemen het opbrengstniveau van de gangbare systemen te banaderen. Hoewel kosten voor gangbare systemen lager liggen, ligt het berekende saldo bij de alternatieve systemen hoger door de hogere kwaliteit van de opbrengst. Het blijkt mogelijk om zonder bodemherbiciden maïs redelijk onkruidvrij te telen. Dat zorgt voor een drastische verlaging van de milieubelasting. Wat het effect op de bodemkwaliteit is, kun je niet goed zeggen. Dat is een proces van lange termijn. Maar in het systeem dat gericht is op aanvoer van organische stof, lijkt dit een positief effect te hebben op de bodemgezondheid.

(Bron foto: Pixabay)