Nieuws

Alternatieven voor castratie beren

Vlees van beren, mannelijke varkens, ruikt soms onaangenaam door de berengeur. Om die berengeur te voorkomen werden beren gecastreerd. Maar vanaf 2018 geldt een castratiestop. Er zijn verschillende alternatieven.

Berengeur is een onaangename geur die bij zo’n 3 à 5% van de beerkarkassen optreedt wanneer het vlees verwarmd wordt, schrijft vakblad Management & Technniek in het dossier 'Castratiestop en de gevolgen voor berengeur'. Om die berengeur te voorkomen, worden jonge beren tot nu toe gecastreerd. Bargen of gecastreerde beren zijn makkelijker te houden en produceren niet die berengeur, maar ze groeien minder efficiënt en hebben een lager vleespercentage.

Tot 2012 gebeurde die chirurgische castratie vaak nog zonder pijnbestrijding of verdoving, maar vanuit oogpunt van dierenwelzijn is men daar van afgestapt. Vanaf 2018 moet de sector helemaal afstappen van castratie. Wereldwijd wordt daarom gezocht naar alternatieven. Het vakblad neemt verschillende alternatieven onder de loep zoals immunocastratie, het seksen van sperma of houden van intacte beren

Alternatieven

Je hoeft beren natuurlijk niet te castreren. In verschillende landen zoals het Verenigd Koninkrijk worden intacte beren gehouden, beren die niet gecastreerd zijn. Ook in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zweden worden in beperkte mate intacte beren gehouden, meldt het vakblad. Maar het houden van intacte beren wordt nog niet algemeen geaccepteerd als goed alternatief.

Een ander alternatief is de immunocastratie, een vaccinatiemethode met een hormoon. Het probleem is dat de markt en consumenten nog weigerachtig tegenover immunocastraten castraten staan. Het seksen van sperma, nog een ander alternatief, is in de praktijk nog niet toepasbaar omdat de separatie van de spermacellen te traag verloopt en de kwaliteit van de geselecteerde spermacellen laag is.

Darmflora

Bij het ontstaan van berengeur lijken twee stoffen een rol te spelen, zo legt het vakblad uit: androstenon en skatol. Die stoffen worden in teelballen en door micro-organismen in de dikke darm geproduceerd. Je zou de productie van die stof skatol kunnen beïnvloeden via de darmflora of indirect via de voeding. Koolhydraten zouden invloed kunnen hebben op de skatolproductie. Bovendien blijken sommige stoffen ook ook het afbraakmetabolisme van skatol en androstenon in de lever te bevorderen.

Kruiden

Onderzoekers van Wageningen Livestock Research keken daarom of het toevoegen van een kruidenmengsel aan het drinkwater effect van beren heeft op de geur van het vlees. In het rapport 'Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens' wordt dat onderzoek beschreven. Het ging om een een praktijkproef met 273 beren op een biologisch varkensbedrijf.

De helft van deze beren kreeg een kruidenmengsel via het drinkwater, de andere helft niet. Uiteindelijk werd slechts bij 2 karkassen – van beide behandelingen een – een afwijkende geur geconstateerd. conclusie is dat het kruidenmengsel geen aantoonbaar effect op de geur van het vlees.

Vleeswaren

Toch lijkt het er op dat er wel perspectief is voor het vlees van intacte beren. In het Boarval-onderzoeksproject onderzocht de Vlaamse onderzoeksinstelling ILVO met Flanders' Food of je vlees van intacte beren kunt verwerken in vleesware zoals gehakt, salami, kookham, en rauwe ham. Management&Techniek geeft in het dossier de indruk dat dit goed mogelijk is, consumenten kunnen de producten niet onderscheiden van andere producten.

(Bron foto: Shutterstock)