Nieuws

Amfibieënspektakel door droge verbindingszone

'Spectaculair resultaat voor amfibieën' schrijft Stichting Ravon die onderzoek deed in een 'bijzondere ecologische verbindingszone' in Noord-Brabant: geen 'natte' maar een 'droge' verbindingszone.

De stichting is in 2009 gestart met een vierjarig monitoringsprogramma in het Strijper Aa gebied: een zeer belangrijk gebied in de provincie Brabant vanwege haar rijkdom aan soorten, waaronder de knoflook- en rugstreeppad. De populatie knoflookpadden is tussen 2000 en 2010 echter achteruit gegaan en de pad maakte slechts gebruik van één water in het gebied en waarschijnlijk een zeer beperkte landhabitat waaronder moestuinen.

Welke invloed de in 2009 gerealiseerde inrichting van de ecologische verbindingszone in Strijper A heeft gehad op de soortenrijkdom is terug te lezen in het rapport Monitoring van amfibieën en met name de knoflookpad in Gastel, 2009 – 2013. Op de site Natuurbericht.nl publiceerde de stichting een nieuwsbericht over haar bevindingen: Nieuwe verbindingszone Strijper Aa groot succes.

Hoge uitzondering

In het nieuwsbericht is te lezen dat Waterschap De Dommel bij 'hoge uitzondering' koos voor de aanleg van 'hoogwaardige natuur', hetgeen resulteerde in een droge verbindingszone. Ravon meldt dat het gebruikelijker is dat wordt gekozen voor natte verbindingszones, denk aan de aanleg van wateren langs of het verflauwen van het talud (minder steile oevers voor toegankelijker maken land/water).

In plaats daarvan zijn op voormalig akkerland drie nieuwe wateren aangelegd in het gebied waar ooit het Pastoorsven lag. Ravon: 'Er zijn houtwallen en struwelen aangeplant op zandwallen die zijn opgeworpen met het zand dat vrij kwam bij de aanleg van de wateren. Een kruidenrijke graanakker is aangelegd en het gebied wordt sinds 2010 extensief begraasd door Schotse Hooglanders'.

(Zeldzame) soorten

Welke soorten in het gebied -eigendom van de gemeente Cranendonck- voorkomen, is terug te lezen in het rapport. In het nieuwsbericht worden daarvan enkele voorbeelden gegeven. Denk, naast de reeds genoemd knoflook- en rugstreeppad, aan: alpenwatersalamander, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, heikikker, poelkikker, bastaardkikker, levendbarende hagedis, zeldzame waterplanten, vogels (zoals grauwe klauwier en klapekster) en zeldzame insecten (zoals de zuidelijke glazenmaker en kleine parelmoervlinder).


(Bron foto: knoflookpad door Franco Andreone, zie voor meer foto’s van Andreone en authorisatie: CalPhotos [ CC-BY-SA-2.5 of CC-BY-SA-2.5 ], via Wikimedia Commons.)