Menu
Nieuws

Ammoniakemissie verlagen met weidegang

Weidegang is een manier om ammoniakemissie te verlagen. Omdat urine dan niet in contact komt met de mest, wordt minder ammoniak gevormd. In theorie kun je de ammoniakemissie nog verlagen door op stal een aangepast rantsoen aan te bieden, maar dat levert weinig milieuwinst op.

false