Nieuws

Ammoniakreductie kan beter met een effectiever mestbeleid

Al meer dan 30 jaar streeft de overheid naar minder verontreiniging van bodem en grond- en oppervlaktewater met meststoffen. Het ingezette beleid was vooral de eerste 20 jaar effectief, maar er worden te weinig vorderingen gemaakt, vinden onderzoekers. Andere onderzoekers gaan verder, ze stellen vraagtekens bij de wetenschappelijke onderbouwing van het mestbeleid.

Het mest- en ammoniakbeleid is de eerste 20 jaar effectief geweest. De uitstoot van stikstof en fosfaat naar de omgeving is verminderd, maar de laatste 10 jaar zijn relatief weinig vorderingen gemaakt, stelt de Commissie Deskundigen Meststoffenwet in het rapport 'Naar een effectief mest- en ammoniakbeleid', dat in oktober uitkwam. In het rapport, een advies voor het ministerie van Economische Zaken, concludeert de Commissie dat doelen van het mest- en ammoniakbeleid nog niet zijn gerealiseerd.

Mestbeleid

Het rapport geeft een overzicht van de verschillende instrumenten voor het mestbeleid. De richtlijnen en beleidsmaatregelen, die deels voortvloeien uit EU-verplichtingen, zijn gericht op vermindering van de bemesting, mestproductie en emissie of op effectievere benutting van stikstof en fosfaat.

De commissie constateert dat de regelgeving steeds ingewikkelder wordt door aanvullende maatregelen, verplichtingen en uitzonderingen. Daardoor is het moeilijk te beoordelen of het het beleid nog wel effectief is. Er zou meer samenhang en synergie moeten komen tussen de verschillende instrumenten van het beleid, vindt de commissie. En de overheid zou meer in moeten zetten op een bedrijfsspecifieke aanpak omdat dat leidt tot efficiëntere verbetering.

Wetenschappelijke onderbouwing

Veel verder gaat de kritiek van Jaap Hanekamp, Marcel Crok en Matt Briggs, die vraagtekens stellen bij de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid. De onzekerheidsmarges in het huidige rekenmodel zijn enorm, stelt het drietal. Het verschil in ammoniakemissie tussen de verschillende bemestingstechnieken is waarschijnlijk een heel stuk kleiner dan de regelgeving suggereert, zo is te lezen in het rapport 'Ammoniak in Nederland : enkele kritische wetenschappelijke kanttekeningen'.

Onzekerheidsmarges

Zo zou de ammoniakconcentratie in Nederland 27 procent tot 310 procent hoger liggen dan de overheid in de afgelopen 25 jaar heeft gerapporteerd. En de overheid claimt dat in 25 jaar een ammoniakreductie van zo'n 70 procent is gerealiseerd, maar de onderzoekers zien die dalingen niet terug in de metingen die sinds die tijd zijn gedaan. Er zijn veel onzekerheidsmarges, die je niet terugvindt in onderzoeksrapporten of in het ammoniakbeleid van de overheid.

Inmiddels heeft Wageningen University & Research, die veel onderzoeksrapporten over ammoniakemissie heeft geproduceerd, de drie auteurs uitgenodigd om met statistici naar de onderzoeksmethodieken te kijken. Meer informatie over ammoniak vind je in het dossier Ammoniak van Wageningen University & Research of in het dossier Mest en Milieu Veehouderij van Groen Kennisnet

(Bron foto: Jan Nijman)