Nieuws

Amsterdam regenbestendig

Het netwerk Amsterdam Rainproof wil de stad regenbestendig maken tegen steeds vaker voorkomende hoosbuien en het regenwater beter benutten. Een online platform helpt daarbij.

Het regent vaker harder en dat kan de stad niet goed aan. De stad kan het gevallen water steeds minder goed opnemen door de toenemende verharding. De sponswerking van de stad, het opnemen van het water en langzaam weer afgeven, vermindert. Bovendien zijn de riolen niet geschikt voor de afvoer van extreem grote hoeveelheden regen. Dit leidt tot steeds meer overlast en schade aan gebouwen, huizen en infrastructuur.

Regenbestendig

Amsterdam Rainproof, een netwerk van diverse organisaties, wil de stad regenbestendig maken. Het netwerk wil iedereen daarin betrekken. Het wil bewoners, bedrijven, woningcorporaties, kennisinstellingen en overheid met elkaar verbinden in lopende projecten en nieuwe initiatieven.

Je kunt zelf wat doen. Als je iets verandert aan je dak, tuin, straat of buurt, doe het dan direct rainproof. Met kleinschalige rendabele investeringen als waterdoorlatende bestrating, waterdaken en geveltuintjes, kun je de stad regenbestendig maken. Zo gebruik je de regen om de stad aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Voorbeelden vind je op het online platform Rainproof.

Op dit platform kan iedereen zijn kennis en ervaring over regenbestendig handelen en denken delen. Het platform bevat tips en tricks en een maatregelentoolbox om schade en wateroverlast te voorkomen.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(1)