Nieuws

Amsterdams groen soms meer waard dan woningbouw

De waardering voor groen is in een drukbevolkte stad als Amsterdam groot. De waarde van het groen in Amsterdam is daarom zo groot dat groen soms meer baten oplevert dan woningbouw.

In een drukbevolkte, intensief bezochte stad als Amsterdam wordt groen extra gewaardeerd door overheid, politiek en samenleving. De waardering is zo groot, dat groen als onmisbaar beschouwd kan worden. Voor de leefbaarheid van de stad is het groen niet alleen maar leuk maar noodzakelijk, zo is te lezen in het rapport 'Groei versus groen'.

Maar in een stad moet groen soms toch wijken voor woningbouw. De vraag is of dat verstandig is. Groen Platform Amsterdam heeft daarom de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd de waarde van het stadsgroen in Amsterdam te onderzoeken.

Case-studies

De onderzoekers voerden drie casestudies uit in Amsterdam. Twee studies gingen over woningbouwplannen bij het Rembrandtpark en bij het Volkstuinpark Nieuw Vredelust. De derde studie richtte zich op de aanleg van een miniparkje bij het Belgiëpleintje in Amsterdam Oost.

Kosten en baten

Uit de eerste twee studies werd duidelijk dat de waarde van het stadsgroen dat verloren zou gaan bij de bouwplannen, groter is dan de baten. Bij het Rembrandtpark schatten de onderzoekers dat met het verlies van groen er een waarde van 18 miljoen euro verloren gaat. Die waarde zou de baten van de bouw van woontorens kunnen overschrijden.

Ook bij de de case Volkstuinpark Nieuw Vredelust zullen de kosten de baten overschrijden. De investering in het mini-parkje bij het Belgiëpleintje levert een dusdanig gunstig baten-kosten saldo op dat het eigenlijk een zogenoemde no-regret maatregel is, zolang het de functie van publieke ruimte behoudt.

Afweging

De conclusie van de onderzoekers is dat alle drie de cases laten zien dat de waarde van het groen in Amsterdam aanzienlijk is. Of de waarde van het groen op weegt tegen de kosten van nieuwe plannen, is sterk afhankelijk van de locatie. Maar de gemeente Amsterdam doet er daarom verstandig aan om de waarde van het groen expliciet mee te nemen in de afweging bij de beslissing over bouwplannen.

(Bron foto: Pixabay)