Nieuws

Angst om te klagen met oog op relatie ambtenaar

'Het is bekend dat agrariërs en hun adviseurs niet gauw klagen over het werk van ambtenaren, omdat zij nog langer met de betreffende overheidsmensen door één deur moeten'.

In vakblad V-focus is te lezen dat de Nationale Ombudsman zelden wordt benaderd door agrarische ondernemers en adviseurs die bij de overheid tegen een muur oplopen (Eerder aankloppen bij de Nationale Ombudsman). Ook dierenartsen klagen niet snel een 'collega' aan die bij de overheid werkt. 'De veterinaire wereld is klein en binnen dezelfde beroepsorganisatie komt men elkaar voortdurend tegen. Klagers zijn bang te worden aangesproken op hun daad door hun eigen beroepsgroep en door de betreffende ambtenaren'.

Angst terecht

V-focus vervolgt: 'Helemaal onterecht is die gedachte niet: er zijn voorbeelden bekend waarin dit is gebeurd'. Waarnemend Nationale Ombudsman, Frank van Dooren, zegt ook te zien dat het bij sommige organisaties soms slecht afloopt met klokkenluiders. Wel onterecht is de gedachte dat de Ombudsman er alleen zou zijn voor burgers. In het vakblad wordt een lans gebroken voor agrariërs/adviseurs om zich in bepaalde gevallen toch tot deze dienst te wenden. V-focus legt uit wat de Ombudsman doet: toetsen of een overheidsinstantie zich 'behoorlijk' gedraagt jegens ondernemer en/of burger. Wat hieronder wordt verstaan, wordt verder uitgelegd.

Klagen helpt

Ook worden voorbeelden gegeven van instanties waar vooral agrariërs, dierenartsen en adviseur tegenaan lopen. Denk aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), Dienst Regelingen (onlangs opgegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en het Veterinair Tuchtcollege bij de antibioticumcontroles. In het artikel wordt uiteengezet welke mogelijkheden de Ombudsman tot zijn beschikking heeft om een conflict vlot te trekken. Het stuk sluit af met een alinea met daarboven de kop 'Klagen lost veel op'. Van Dooren: 'We zien geregeld dat de klachten tot een verbetering van de dienstverlening leidt bij de overheid'.


(Bron foto: Thinkstock)