Nieuws

Antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij verder gedaald

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) heeft vastgesteld dat het antibioticumgebruik bij landbouwhuisdieren in 2013 verder is afgenomen. De sterkste daling vond plaats in de varkens- en de vleespluimveehouderij.

Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa)

De SDa richt zich op het bevorderen van verantwoord gebruik van antibiotica in de dierhouderij door dierhouders en dierenartsen. De SDa voert benchmarkwaarden (vergelijken prestaties en werkwijzen) op voor antibioticumgebruik per diersector in het algemeen en voor het gebruik van middelen die kritisch zijn voor de humane geneeskunde in het bijzonder. De SDa analyseert sinds 2011 het antibioticumgebruik bij rundvee, varkens-, vleeskalveren- en vleeskuikens. Ze adviseert de diersectoren verbetertrajecten in te stellen voor bedrijven en dierenartspraktijken die systematisch veel antibiotica inzetten en houdt toezicht op de kwaliteit van de aangeleverde data en de verbetertrajecten.

Antibioticagebruik verder afgenomen

De SDa rapporteert haar gegevensanalyse aan de diersectoren en de overheid. Dankzij de inspanning van dierhouders en dierenartsen heeft de SDa het antibioticumgebruik van meer dan 40.000 dierhouderijen over meerdere jaren in kaart kunnen brengen. De SDa heeft vastgesteld  dat in 2013 het antibioticum-gebruik bij landbouwhuisdieren verder is afgenomen. Tussen 2012 en 2013 is het gebruik van antibiotica het sterkst gedaald in de varkenshouderij en de vleespluimveehouderij met resp. 30% en ruim 29%. In de kalverhouderij is het gebruik in deze periode met 15% afgenomen. Het antibioticumgebruik in de rundveehouderij is over 2012 en 2013 onveranderd gebleven maar het gebruik bij rundvee blijft in absolute zin het laagst van alle diersoorten, met gemiddeld slechts drie dierdagdoseringen per jaar.

Ook daling in verkoop

De waargenomen daling van het antibioticumgebruik manifesteert zich ook in de daling van de Nederlandse verkoopcijfers van antibiotica voor dieren in 2013. Ten opzichte van 2009 is er een reductie te zien van de totale verkoop van veterinaire antibiotica met 57,7%. De SDa is positief over deze aanhoudende neerwaartse trend, maar ziet de afname ook wat afvlakken.

De voor de volksgezondheid kritische antibacteriële middelen worden nog maar zeer beperkt ingezet in de kalver-, rundvee-, varken-, en vleespluimveehouderij en nadert de door de SDa vastgestelde streefwaarde van nul. Op basis van de verkoopcijfers stelt de SDa echter vast dat deze middelen nog wel in andere dan deze vier gemonitorde diersectoren worden ingezet. Om volledige transparantie van antibioticumgebruik te krijgen pleit de SDa er voor om het antibioticumgebruik van alle diersectoren in kaart te gaan brengen.

Aanpak resistentie

De aanpak van de resistentie-problematiek wordt tot nu toe geleid door reductie-doelstellingen van het totale verkoop van antibiotica in de veehouderij ten opzichte van dat in 2009. De SDa acht de tijd rijp voor een meer diersoort-specifiek beleid ten aanzien van het antibioticagebruik, waarbij wetenschappelijke inzichten over de bijdrage aan resistentie-vorming leidend moet zijn.


(Bron foto: Shutterstock)