Nieuws

Antibioticareductie door voorkomen speendiarree bij biggen

De varkens van de boerderij. - deyanarobova via Istock
Bron foto: deyanarobova, Istock (Istock licentieovereenkomst voor content)
Samenvatting
  • Onderwerp
    antibiotica, colistine, speendiarree, E. coli
  • Interessant voor
    varkenshouders, pluimveehouders, voederadviseurs, dierenartsen
Bekijk de bronnen
Varkensdierenartsen willen de beschikbaarheid van colistine (polymyxine E) behouden, ondanks het hoge gebruik. Diarree veroorzaakt door E. coli bij biggen wordt nu vaak behandeld door colistine vanwege de snelle en effectieve werking waardoor welzijnsproblemen voorkomen worden. De dierenartsen benadrukken wel dat aandacht voor een ander antibioticum om E. coli te behandelen belangrijk is.

Tussen 2009 en 2017 is het gebruik van colistine met 80% afgenomen. De daaropvolgende jaren nam het gebruik weer toe. In 2020 was er een stijging van 62,1%. De toename is bijna volledig te wijten aan de varkenssector. Daarom is er in 2021 een onderzoek gestart naar reductiemogelijheden voor colistinegebruik in de veehouderij . De focus ligt op de gespeende biggen, omdat daar het hoogste colistinegebruik plaatstvindt.

Speendiarree

Vooral gespecialiseerde biggenbedrijven waar veel speendiarree (geboortediaree) voorkomt gebruiken colistine. Om speendiarree te voorkomen, en daardoor minder colistine te gebruiken, moeten de randvoorwaarden in orde zijn. Randvoorwaarden voor een goed speenproces zijn onder andere hygiëne, klimaat, biestmanagement en watermanagement. Belangrijk aspect is dat alle vier de randvoorwaarden moeten voldoen om resultaat te behalen.

Door het koppelen van bedrijfsgegevens aan colistine-gebruikgegevens kunnen risicobedrijven beter geïdentificeerd worden. Samen met een open communicatie vanuit dierenartsen over de reden waarom colistine verminderd moet worden zal dit meer draagvlak creëren. Ook het inzichtelijk maken van antibioticumgebruik door de dierenarts is een belangrijk middel voor reductie. Bij de betreffende dierenarts ligt dan de taak om dit visueel te maken voor de varkenshouder.

Varkenshouder, voervoorlichter en dierenarts

Dierenartsen zien ook voermanagement als belangrijk punt om speendiaree te voorkomen. De samenwerking tussen varkenshouder, voervoorlichter en dierenarts kan beter.

In een ander onderzoek over het terugbrengen van antibioticagebruik in de gehele veehouderijsector wordt het belang van communicatie opnieuw benadrukt. Ze spreken van het beïnvloeden van gedragsfactoren die leiden tot antibioticareductie. Ook hierin is de samenwerking tussen bovenstaande drie partijen noodzakelijk.

Colistinegebruik bij leghennen

Colistine in de pluimveehouderij wordt voornamelijk gebruikt tegen E. coli. Alleen blijkt de effectiviteit vaak tegen te vallen en is er een forse daling van colistinegebruik in de leghennensector te zien vanaf 2020. De focus om besmetting te voorkomen met E. coli ligt voornamelijk bij andere methodes zoals alternatieve behandelingen en preventieve maatregelen. Om de daling van colistinegebruik te behouden is blijvende aandacht bij pluimveehouders en dierenartsen noodzakelijk.