Nieuws

Antibioticareductie in de varkenshouderij

Omdat veelvuldig gebruik van antibiotica een bedreiging voor de volksgezondheid kan zijn, is het van belang het gebruik te beperken. Bioveiligheid en monitoring zijn de sleutels voor antibioticareductie in de varkenshouderij.

Wanneer je antibiotica vaak gebruikt, kunnen bacteriën resistent worden. Sommige infecties die door bacteriën worden veroorzaakt, kun je dan slecht of helemaal niet met antibotica behandelen. Antibioticaresistentie vormt een bedreiging voor de volkgezondheid.

Vakblad Managemen&Techniek schrijft dat er in de EU naar schatting jaarlijks 25.000 mensen overlijden ten gevolge van infecties met resistente bacteriën. Daarom besteedde Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) tijdens een bijeenkomst van de Varkensacademie in een workshop aandacht aan het belang van antibioticareductie. Het artikel 'Bioveiligheid en monitoring, sleutels tot antibioticareductie' is een korte verslaglegging van die workshop.

Preventieve aanpak

De nadruk bij antibioticareductie ligt op een preventieve aanpak. Door monitoring kun je aanwezige ziektes in kaart brengen. Zo nodig pas je het vaccinatieschema aan zorg je voor optimale de huisvestingsomstandigheden, het klimaat en de voeder- en drinkwaterkwaliteit. Daarnaast is bioveiligheid een belangrijk aandachtspunt.

Bioveiligheid

Bioveiligheid omvat alle te nemen maatregelen om de insleep van binnenkomende infecties op het bedrijf te beperken en om verspreiding binnen het bedrijf tegen te gaan. Infecties kunnen het bedrijf binnenkomen via de aankoop van levende dieren, niet bedrijfseigen voertuigen of bezoekers of de aankoop van sperma. Wil je verspreiding binnen het bedrijf tegengaan, dan moet je denken aan het respecteren van looplijnen.

Reiniging

Je kunt een lagere hokbezettingsdichtheid na streven, apart materiaal en kledij per diercategorie gebruiken, leeftijdsgroepen scheiden. Daarnaast is ongediertebestrijding belangrijk net als een adequate reiniging en ontsmetting en een correct naaldgebruik. Het artikel gaat uitvoerig in op goede reiniging. Aan de hand van afdrukplaatjes kun je zien of verschillende oppervlakten goed schoongemaakt zijn.

Streptokokken

Een vaak voorkomend probleem in de varkenssector is streptokokken (Streptococcus suis). Deze bacterie kan voor een een ontstekingsreactie in de darmen zorgen die een groeireductie kan veroorzaken. Veel biggen zijn vanaf de geboorte al besmet, of krijgen de bacterie door contact met de neus, mond of vagina van de zeug. In het artikel 'Preventief optreden tegen streptokokken' gaat het vakblad Management&Techniek in op deze ziekte.

Stress

Bij het optreden van een ontstekingsreactie spelen stress en immuniciteit een belangrijk rol. Voor een goede weerbaarheid moet een big voldoende biest of colostrum krijgen, zo'n 255 gram per kilo biest is nodig. De meeste biggen komen nog niet aan de 170 gram per kilo big. De speenperiode is een belangrijke risicofactor voor het doorbreken van de ziekte, omdat de biggen dan op verschillende manieren stress kunnen ondervinden.

Je kunt de ziekte aanpakken met antibiotica, maar een preventieve behandeling met antibiotica wordt toch afgeraden. Beter is om het bedrijfsmanagement zo aan te passen dat het doorbreken van de ziekte tot een minimum wordt beperkt. Het vermijden van stress in het algemeen en vooral tijdens het spenen is daarbij cruciaal, aldus het vakblad.

(Bron foto: Shutterstock)