Menu
Nieuws

Antibioticareductie in de varkenshouderij

Omdat veelvuldig gebruik van antibiotica een bedreiging voor de volksgezondheid kan zijn, is het van belang het gebruik te beperken. Bioveiligheid en monitoring zijn de sleutels voor antibioticareductie in de varkenshouderij.

false