Nieuws

Antibioticareductie in pluimveehouderij met monitoringssysteem

Omdat antibioticaresistentie een bedreiging is voor de volksgezondheid, is het belangrijk om het gebruik van antibiotica te verminderen. In Vlaanderen gebruiken veehouders een antibioticamonitoringssysteem. Het helpt het gebruik te verminderen.

In Vlaanderen is in een sectorconvenant met de overheid vastgelegd dat het antibioticagebruik in de diergeneeskunde in 2020 met 50% gedaald moet zijn ten opzichte van 2011. In 2017 was er een daling gerealiseerd van 25,9%, meldt vakblad Boer&Tuinder in het dossier 'Antibioticareductie bij vleeskuikens en moederdieren'. "Veel werk aan de winkel", zo constateert het vakblad.

Antibioticamonitoringssysteem

In het dossier gaat het blad daarom in op mogelijkheden om het antibioticagebruik te verminderen. Een goed hulpmiddel daarbij is het antibioticamonitoringssysteem AB Register. In 2017 werd de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) AB Register opgericht door de kwaliteitsborgingssystemen Belpork (varkens), Belplume (pluimvee) en IKM-Vlaanderen (melkvee). Met het monitoringssysteem wil de vzw het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen.

Alle pluimveehouders die zijn aangesloten bij Belplume zijn verplicht dit antibioticamonitoringssysteem te gebruiken. Het systeem geeft inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf. Bovendien is het een vergelijkingsbasis voor bedrijven onderling. Pluimveehouders krijgen een rapportage per e-mail. Aan de hand van die rapportages kan de veehouder met de dierenarts het antibioticagebruik op het bedrijf bespreken. Algemene maatregelen zoals bioveiligheid en bedrijsvoering worden dan ook onder loep genomen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan stalklimaat, ventilatie of vaccinatie.

Preventie

In het dossier komen ook enkele pluimveehouders aan het woord, zoals John Debaene en Annelies Vanraes die in het West-Vlaamse Geluwe een bedrijf met 52.000 moederdieren hebben. Zij zijn zich bewust van de noodzaak van verantwoord antibioticagebruik. Ze gebruiken het alleen als het nodig is. Uit het artikel blijkt dat ze zich vooral richten op preventie: Zo is een goede kuikenkwaliteit en vaccinatie belangrijk. Ook besteden ze veel aandacht aan bioveiligheid. Iedereen die in de stal komt, moet eerst douchen en kleding en schoeisel van het bedrijf aantrekken.

Daarnaast observeren ze de kippen elke dag. Aan afwijkend gedrag van de dieren kunnen ze vaak al afleiden dat er iets mis is. Bijvoorbeeld eten of drinken de kippen dan wat minder dan gewoonlijk. Indien nodig nemen ze dan maatregelen. Debaene besteedt veel aandacht aan het voer. Dat voer moet continu van goede kwaliteit zijn en mag niet te te veel van structuur veranderen. In het artikel worden verschillende tips genoemd om het te werken aan antibioticareductie. Een goede gezonde start met hoge kuikenkwaliteit is bijvoorbeeld een belangrijke tip voor antibioticareductie in de latere schakels.

(Bron foto: Shutterstock)