Nieuws

Antihagelkanonnen werken, blijkt uit ervaring fruittelers

Antihagelkanonnen voorkomen hagelschade is de overtuigen van fruittelers in de gemeente Borsele na tien jaar ervaring. De gemeente hoeft daarom verleende vergunningen niet in te trekken.

In de fruitteelt kan hagel voor veel schade zorgen. Om hagelschade te voorkomen zetten fruittelers wel antihagelkanonnen in. Door de schokgolven die het kanon afgeeft, drijven de hagelbuien uiteen. Telers zijn ervan overtuigd dat de kanonnen werken, maar de Stichting Behoud de Zak van Zuid–Beveland (BZZB) gelooft dat niet. De stichting stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is terwijl de kanonnen wel voor overlast zorgen. De stichting wil dat de gemeente Borsele de vergunningverlening voor de inzet van die kanonnen beperkt.

Sector

Om duidelijk te maken wat het economische belang is van de fruitteeltsector in de gemeente Borsele en de wat de noodzaak is om antihagelkanonnen in te zetten, hebben fruittelers uit de gemeente aan Wageningen Economic Research gevraagd de sector in beeld te brengen.

80 bedrijven

Er zijn 80 fruitteeltbedrijven in de gemeente Borsele die samen voor bijna 30 miljoen aan bedrijfsomzetten genereren, zo blijkt uit het rapport 'Antihagelkanonnen in de fruitteelt in de gemeente Borsele'. De directe inkomsten voor de ondernemers bedragen zo'n € 6 miljoen, voor de plukkers en ander personeel € 7 miljoen en voor samenhangende arbeidsplaatsen nog zo'n € 7 miljoen. Van die 80 bedrijven hebben 23 fruittelers 9 antihagelkanonnen opgesteld. De meeste kanonnen zijn in 2007 opgesteld en staan vooral op de grotere bedrijven.

Ervaring

De onderzoekers hebben de bedrijfseigenaren geïnterviewd. Al die eigenaren zijn er na tien jaar ervaring van overtuigd dat de antihagelkanonnen schade voorkomen. Sinds de invoering van de kanonnen is de schade sterk beperkt, voordien hadden fruittelers veel vaker schade. De schade door hagel kan per bedrijf oplopen tot zo'n € 100.000.

Voor de Raad van State was de uitkomst van het onderzoek voldoende aanleiding om de bezwaren van BZZW van tafel te vegen. De gemeente Borsele hoeft daarom de verleende vergunningen voor de inzet van die kanonnen niet in te trekken.

(Bron foto: Pixabay)