Nieuws

Aoc’s werken aan een succesvol Groen Lyceum

Het Groene Lyceum is een onderwijsconcept voor leerlingen met een havo- werk- en denkniveau, maar die direct met de praktijk aan de slag willen. Zes aoc’s hebben de handen ineen geslagen om van dit onderwijstype een succes te maken.

Het Groene Lyceum is ooit op verschillende locaties in het land begonnen. Echter was het onduidelijk wat dit onderwijstype exact inhield en of het aan de wet- en regelgeving voldeed. Om dit te verbeteren hebben een aantal aoc’s samen met het ministerie besloten het Groene Lyceum in het experiment technologieroute onder te brengen.

Het Groene Lyceum is een traject van vijf jaar met de mogelijkheid tot verbreding en/of verdieping in het zesde jaar. Naast algemene vakken op havo-niveau, krijgen de leerlingen ook beroepsgerichte vakken als bloem, dier en VAP. Vanaf het vierde jaar krijgen ze beroepsgerichte vakken op mbo-niveau. Na het doorlopen van de opleiding hebben de leerlingen een vmbo- en een mbo-diploma.

Samenwerking aoc’s

Door de samenwerking tussen de betrokken aoc’s is de invulling van het Groene Lyceum grotendeels hetzelfde. Op het gebied van stages, de inzet van projecten en onderzoek is er variatie mogelijk. Ook is er ruimte voor een regionale invulling op het gebied van bijvoorbeeld kwalificatiedossiers. Het experiment loopt tot 2022 en geeft de scholen ruimschoots de tijd om een sterk Groen Lyceum op te bouwen en aan te tonen dat dit principe meerwaarde voor het onderwijs biedt.

Om dit te bereiken heeft men als ambitie een rechtspersoon op te zetten, net als het Technasium en de Montessori-scholen hebben gedaan. Daarnaast wil men criteria en kaders opstellen waaraan nieuwe toetreders moeten voldoen. Projectleider Jan Harbers van AOC Terra is pas tevreden als de gediplomeerden het op het hbo het beter doen dan havisten en mbo’ers. De leerlingen van het Groene Lyceum verenigen namelijk het beste van havo en het mbo. Om dit te onderbouwen, wordt er inmiddels al samengewerkt met onderzoekers van Wageningen Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het IVA, onderzoeksbureau voor het onderwijs.

Lees het volledige artikel uit het vakblad Groen Onderwijs hier.

(Bron foto: Leonie Barnier - Silo)