Nieuws

Appels telen op substraat

Het programma 'Teelt de grond uit' ontwikkelt rendabele teeltsystemen die voldoen aan Europese regels voor waterkwaliteit. Voor appels wordt ook getracht bodemmoeheid te voorkomen zonder chemische middelen.

In het programma wordt voor verschillende soorten vollegrondstuinbouw (groenten, bloembollen, boomteelt, fruit en zomerbloemen & vaste planten) naar manieren gezocht om gewassen op andere manieren (uit de grond) te telen: in bakken, potten, containers, lange goten of in drijvende bakken op water. Uitgangspunt is dat de systemen naast milieuvoordelen ook voordelen voor ondernemers opleveren (zoals efficiënter kunnen werken, betere kwaliteit of nieuwe marktkansen).

Appels de grond uit

Het project 'Teelt de grond uit/appel' is gestart met om twee doelen te bereiken, namelijk het verlagen van de stikstofuitspoeling uit mest en het oplossen van bodemmoeheid zonder gebruik te maken van het inmiddels verboden grondontsmettingsmiddel metam-natrium.

In het kader van de proef zijn drie verschillende systemen getest, een systeem waarbij in containers (grote kunststof potten) met substraat werd geteeld en twee systemen waarbij in sleuven met substraat in de grond werd geteeld. In het tweede jaar van de proef is gestopt met het systeem met containers omdat er teveel vorstschade optrad.

De twee sleufsystemen hebben tot dusver veel informatie opgeleverd over het reguleren van de groei en de kwaliteit met verschillende bewaterings- en bemestingsystemen. Het onderzoek wordt daarom voorlopig voortgezet.


(Bron foto: Thinkstock)