Nieuws

Applicatie beschikbaar om kasuitstraling te simuleren

Door gebruik te maken van schermen in de glastuinbouw - een van de onderdelen 'Het Nieuwe Telen' - kun je energie besparen. Die schermen hebben invloed op het kasklimaat, met name op de temperatuurverdeling in het gewas. De uitstralingsmonitor, een online applicatie, brengt het effect van schermen in beeld.

Het gebruik van schermen is in de glastuinbouw een belangrijk energiebesparende maatregel in 'Het Nieuwe Telen' dat gericht is op energiebesparing. Die schermen hebben een belangrijk invloed op het kasklimaat. Uit onderzoek blijkt dat de temperatuurverdeling in het gewas veel homogener is. Het schermen laat geen nadelige effecten zien op de productie of de kwaliteit van het gewas, zo is te lezen in het onderzoeksrapport 'De Uitstralingsmonitor' van Wageningen Plant Research.

Applicatie

Maar telers zijn toch terughoudend bij het schermen. Die terughoudendheid heeft mogelijk te maken met onbekendheid van het effect op de uitstraling vanuit het gewas en de verticale temperatuurverdeling in het gewas. De uitstralingsmonitor - een gratis online applicatie - laat zien wat het effect is. Door gegevens in te vullen als straling, temperatuur, luchtvochtigheid en belichting kun je berekenen wat de uitstraling van het van de kas is bij het al dan niet schermen. Je krijgt inzicht in het verticale temperatuurverschil in je gewas en de gewasverdamping in verschillende lagen van het gewas.

Gegevens

Om met de applicatie te kunnen werken moet je verschillende gegevens verzameln. zo kun je gegevens gebruiken van een stralingsmeter of pyrgeometer, de klimaatsomstandigheden, het gewas, de verwarming en de belilchting. Als je alle gegevens ingevuld hebt, druk je o 'run' en krijg je een resultaat: een verticaal temperatuurprofiel en een berekening van de verdamping van de gewaslaag. Door de verschillende opties te veranderen, kun je zien wat het effect is van bijvoorbeeld een situatie waarbij je een of twee schermen gesloten hebt.

De monitor is gebouwd door Wageningen University & Research en is gefinancierd door Kas als Energiebron en leveranciers uit de club van 100. De Uitstralingsmonitor wordt veel gebruikt in de cursussen over Het Nieuwe Telen

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(7)