Nieuws

Arbeidsmarktonderzoek groene ruimte

Het aantal werknemers in de sectoren groen, grond en infra stabiliseert. Binnen sommige sectoren is een lichte groei en zijn er moeilijk vervulbare vacatures.

De sector agrarisch loonwerk behoort tot een van de grootste werkgevers in de agrarische sectoren, schrijft vakblad Grondig in het artikel 'Veel vast werk'. De redactie van het vakblad van de Brancheorganisatie Cumela, voor groen, grond en infra verwijst daarbij naar het Arbeidsmarktonderzoek dat Colland in 2014 uitvoerde onder ruim 3000 bedrijven.

Loonwerk

De loonwerksector lijkt minder gevoelig voor de crisis. Het aantal bedrijven is sinds de crisis nauwelijks gedaald en het aantal werknemers is maar licht gedaald. In 2013 nam het aantal werknemers weer met 0,1% toe, schrijft het vakblad. Er zijn binnen de loonwerksector opvallend veel werknemers, 84 % in vaste dienst. Dat is meer dan in andere sectoren, zo meldt het vakblad. En 11 % van de werkgevers zegt te maken te hebben met moeilijk vervulbare vacatures; dat is meer dan in andere sectoren.

Vacatures

Binnen de sector van hoveniers en groenvoerzieners is het aandeel bedrijven dat met moeilijk vervulbare vacatures kampt veel hoger. Meer dan 65 % van de bedrijven lijkt hier last van de te hebben, zo blijkt uit het Colland-onderzoek. Het aantal werknemers en het aantal bedrijven in de sector groeit licht. Al eerder besteedde vakblad Groen Onderwijs aandacht aan de werkgelegenheid in de hovenierssector in het artikel 'Arbeidsmarktontwikkelingen hoveniers en groenvoorzieners.'

Vergrijzing

Vakblad Natuur Bos Landschap besteedt aandacht aan de arbeidsmarkt van bos en natuur, op basis van het arbeidsmarktonderzoek van Aequor uit 2014. Opvallend is de daling van het aantal werknemers sinds 2012. Vanaf 2013 stabiliseert het aantal werknemers zich. In de sector werken ruim 3000 personen, meldt het vakblad. Binnen de sector vindt vergrijzing plaats. Meer dan 24 % van de werknemers is ouder dan 55 jaar, terwijl dat gemiddeld 17 % is. Het vakblad spreekt zorgen uit over de instroom, want die groeit weliswaar, maar minder hard dan de uitstroom, terwijl het aantal mbo-leerlingen in opleidingen bos- en natuurbeheer daalt.

(Bron foto: Thinkstock)