Nieuws

Arrangement Duurzaam Teeltsysteem Open Teelt

In het nieuwe arrangement Duurzaam Teeltsysteem Open Teelt leren mbo-studenten wat er bij het ontwerpen van een duurzaam en rendabel teeltsysteem komt kijken.

Dit arrangement is onderdeel van het BOGO-project Nieuwe Teeltsystemen en in samenwerking met de Wageningen Universiteit, diverse groene instellingen en het Ontwikkelcentrum ontwikkeld.

De vollegrondstuinbouw is sinds jaar en dag een belangrijke sector in Nederland. Ook op internationaal gebied heeft de Nederlandse tuinbouw een belangrijke positie. Continue innovatie is noodzakelijk om deze positie te behouden en te versterken. Om aan de vraag van de sector en het onderwijs te voldoen om toekomstige medewerkers optimaal voor de beroepspraktijk op te leiden, zijn er binnen dit BOGO-project bouwstenen ontwikkeld voor onderwijsmateriaal voor het mbo en hbo.

Arrangement Duurzaam Teeltsysteem

In het leerarrangement maken studenten kennis met de factoren, criteria en kosten die meespelen bij het ontwerpen van een duurzaam en rendabel teeltsysteem. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opwaarderen van een bestaand tuinbouwsysteem naar een duurzamer systeem. Het arrangement is geschikt voor mbo-studenten niveau 4 en bestaat uit opdrachten, video’s  en readers. Hiermee wordt inzicht verkregen in de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaam telen en in diverse teeltsystemen. Het doorlopen van het gehele arrangement kost 40 – 80 studiebelastinguren.


(Bron foto: Pixabay)