Nieuws

Art of Plant Pathology

Beelden van ziekten en plagen zeggen soms meer dan beschrijvingen. Kunstenaars maakten soms fraaie beelden van aantastingen. De mooiste afbeeldingen zijn te bezichtigen in de tentoonstelling 'The Art of Plant Pathology'.

Dit jaar viert de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) haar 125 jarig jubileum. Als onderdeel van dat jubileum heeft de afdeling Speciale Collecties van Wageningen UR Library de tentoonstelling 'Art of Plant Pathology' ingericht die tot oktober te bezichtigen zijn.

Beelden

Beelden van aantastingen zijn essentieel om ze te leren herkennen. Nu vind je beelden in de vorm van digitale foto's in de beeldenbank gewasbescherming van Groen Kennisnet. In het verleden maakten kunstenaars tekeningen om beschrijvingen toe te lichten. Zo werd het werk van onderzoekers als Hugo de Vries en Jan Ritzema Bos toegelicht met bijzondere boeken en tekeningen van kunstenaars zoals Harmen Meurs, Ben van Londen en Suzon Beynon.

Suzon Beynon maakte in Naaldwijk bijna 900 tekeningen van bacteriële, virus- of fysiogene aandoeningen bij groente- en fruitteelt onder glas. De tekeningen dateren uit de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. In de beeldbank van Wageningen UR is de collectie van Suzon Beynon online te bekijken.

Tentoonstelling

Je kunt de tentoonstelling van 11 april tot 7 oktober 2016 bezoeken in Wageningen bij Speciale Collecties, Wageningen UR Library. Bezoekers zijn welkom van maandag tot vrijdag van 09.00 – 13.00. Wilt je ’s middags of met groepen komen, maak dan een afspraak: via e-mail of telefonisch 0317-482701.

Wedstrijd

Voor scholieren en studenten organiseert de KNPV naast deze tentoonstelling een essay-wedstrijd. Deelnemers kunnen tot 1 september hun essay insturen.

(Bron Speciale collecties Wageningen UR Library)