Menu
Nieuws

Audit Stichting Zeldzame Huisdierrassen toont onmisbare rol van stichting

Begin 2015 kondigde het ministerie van EZ een audit aan voor de activiteiten van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Doel van deze audit (uitgevoerd door bureau Bartels) was om de activiteiten van de SZH, waar de stichting overheidssubsidie voor ontvangt, tegen het licht te houden. Op basis van de evaluatie zou een besluit genomen worden over de financiering vanaf 2016 en verder. Op 4 februari jl is het evaluatierapport openbaar gemaakt. Daarnaast licht staatssecretaris Martijn van Dam zijn besluit toe.

false