Nieuws

Automatisch systeem voor ziekzoeken in tulpen

Om gezonde tulpenbollen te telen, moet je in het veld tulpen met virusbesmetting opsporen en weghalen. Ziekzoeken is tijdrovend mensenwerk. In het onderzoeksprogramma Bollenrevolutie wordt een automatisch systeem ontwikkeld dat in het veld virussen in tulpen kan herkennen.

Voor verduurzaming van de bollenteelt zou precisielandbouw een oplossing kunnen zijn, schrijft de KAVB - de brancheorganisatie voor bollentelers - in de visie 'Vitale teelt Bloembollen 2030'. Technologische ontwikkelingen op gebied van vision, robotica, kunstmatige intelligentie en big data bieden mogelijkheden. In het vierjarig onderzoeksprogramma Bollenrevolutie 4.0 wordt daarom gewerkt aan een automatisch systeem voor ziekzoeken.

Automatisch systeem

In de teelt van tulpenbollen vormen het tulpenmozaïekvirus (TBV) en het tulpenvirus X (TVX) een bedreiging die je alleen kunt voorkomen door zieke tulpen in het veld uit het gewas te halen. Dit ziekzoeken wordt gedaan door mensen, maar is tijdrovend en kostbaar. Een machine die zieke tulpen automatisch herkent en verwijdert zou het veel efficiënter kunnen doen. Daarom wordt binnen de PPS Bollenrevolutie 4.0 een automatisch systeem ontwikkeld met kleurencamera's die onder een machine afwijkingen kunnen waarnemen.

In een filmpje van dit onderzoeksprogramma vertellen onderzoekers en vertegenwoordigers van betrokken bedrijven hoe dit systeem ontwikkeld wordt. Vijftien kleurencamera's onder de machine maken beelden van de tulpen. Die verzamelde beelden worden geanalyseerd zodat software aangepast wordt dat herkenning steeds beter wordt. De aandacht is nu gericht op een goede herkenning van de ziekten. Een vervolgstap is de ontwikkeling van een machine die de planten niet alleen herkent, maar ook uit het gewas verwijdert.

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V. en BKD. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.

(Bron foto: Still Youtube)