Nieuws

Aziatische Duizendknoop en grond­werk­zaamheden: Wat te doen?

Bron foto: morrbyte, Japanse Duizenknoop in heidegebied (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Invasieve exoten
  • Interessant voor
    Terreinbeheerder, Grond- en Loonwerker
Bekijk de bronnen
De Japanse duizendknoop verspreidt zich razendsnel. Niet voor niets wordt hij tot de meest invasieve exoten gerekend. Door zijn sterke groeikracht verdringt de duizendknoop inheemse plantensoorten èn veroorzaakt schade aan bouwwerken, leidingen en wegen. Een belangrijke verspreidingsroute is het transporteren van grond waarin zich nog delen van wortelstokken en stengels bevinden.
In samenwerking met

Duizendknopen: welke soorten zijn er in Nederland?

Naast Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) komen in Nederland ook de Sachalinse (Fallopia sachalinensis) en Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica) voor. Gezamenlijk worden deze drie soorten vaak aangeduid als Aziatische duizendknoop. De meest voorkomende duizendknoop is de Japanse variant. In de volksmond worden de termen Japanse duizendknoop en Aziatische duizendknoop door elkaar gebruikt. Benieuwd welke duizendkoop je mee van doen hebt? Deze factsheet helpt je de plant te herkennen

Handelsverbod op Aziatische Duizendknopen

Met ingang van 1 januari 2022 geldt er een nationaal handelsverbod voor deze drie soorten Aziatische duizendknopen. Doel van het verbod is het beperken van nieuwe introducties en verspreiding in het milieu als gevolg van handel. Het verbod is primair bedoeld om de handel en verkoop van duizendknoop zelf, zoals planten of stengels, te beëindigen maar ook transport van grond, waarin zich vitale duizendknoopresten bevinden valt onder het handelsverbod – tenzij het gaat om transport naar een erkende verwerker.

Onderzoeksmethode

Om verspreiding van Aziatische duizendknopen via het grondtransport te voorkomen, is het belangrijk om voorafgaande aan (grond)werkzaamheden te bepalen of er Aziatische duizendknopen in de grond aanwezig zijn. Maar hoe toon je aan dat er geen fragmenten van deze plant in de grond aanwezig zijn?

De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) heeft de afgelopen maanden een onderzoeksmethode ontwikkeld voor de aanpak van de Aziatische duizendknopen in de bodem. Het project is uitgevoerd samen met collega’s van de VVMA (Vereniging van Milieu Adviseurs). Dit rapport geeft houvast bij het uitvoeren en de aanpak van locatie inspecties en bodemonderzoek.

Is de Aziatische duizendknoop aangetroffen op het terrein? Volg dan de instructies van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten om deze plant effectief te bestrijden.