Nieuws

Aziatische hoornaars komen

Het is onafwendbaar: binnen enkele jaren zal de Aziatische hoornaar zich in Nederland vestigen. Mogelijk vormen ze een bedreiging voor de honingbij, zo blijkt uit een klimaatstudie van de NVWA.

De Aziatische hoornaar, Vespa velutina subsp. nigrithorax, is een exoot die oorspronkelijk voorkomt in de tropische regio van Zuidoost Azië. In 2004 werd dit grote wespachtige insect voor het eerst in Zuidwest Frankrijk gesignaleerd, van waaruit de hoornaar zich geleidelijk aan verspreidde. In 2010 was de hoornaar aanwezig in 38 departementen en werd de eerste hoornaar in Noord-Spanje gevonden. In 2011 ook in Noord-Portugal en België. Het lijkt erop dat de Hoornaars via houttransport vanuit Azië in Europa geïntroduceerd zijn.

Bedreiging

Uit een klimaatstudie van het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de soort zich ook in Nederland kan vestigen en mogelijk een bedreiging kan vormen voor de Nederlandse honingbijen. Een geruststelling is dat de soort, die in Zuidoost-Azië als vrij agressief bekend staat, in Europa nog geen agressief gedrag vertoont.

De Aziatische hoornaar komt nu nog niet in Nederland voor. De NVWA houdt de mogelijke komst in de gaten. Zodra iemand het insect signaleert, zal de NVWA imkers en ongediertebestrijders informeren. Het plaatsen van vallen om de insecten weg te vangen, lijkt voorlopig de manier om verspreiding te voorkomen.


(Bron Flickr foto: Little Boy 09)