Nieuws

Azolla als uitmijner en CO₂-binder

Azolla of kroosvaren is kampioen in biomassagroei. Dit kleine plantje kan per hectare wel 35 tot 40 ton droge stof produceren. De plant is eiwitrijk en geschikt als voedergewas. Bovendien kan het fosfaat en CO₂ binden.

De grote kroosvaren of Azolla filiculoides is een exoot, maar langzamerhand ingeburgerd als onderdeel van onze zoetwaterflora. Dit plantje, dat net als kroos op het wateroppervlak drijft, groeit alleen in zeer voedselrijk water. De plant leeft samen met een bacterie: de cyanobacterie Anabaena azolla. Die bacterie kan stikstof uit de lucht binden waardoor de plant snel groeit.

Symbiose

In een filmpje zegt onderzoeker Adrie van der Werf dat Azolla de kampioen biomassagroei is. Een hectare Azolla kan wel 30 tot 40 ton droge stof produceren. Dat is twee tot drie keer zoveel dan de productie bij gangbare landbouwgewassen. Door de symbiose met de bacterie is Azolla in staat te groeien in water dat rijk is aan fosfaat. Azolla kun je daarom ook gebruiken om fosfaat te binden.

Uitmijnen

Zo zou je Azolla kunnen gebruiken voor het uitmijnen van landbouwgrond, meldt vakblad Vakblad natuur bos landschap in 2015 in een artikel over Azolla. Uitmijnen is het versneld afvoeren van fosfaat door de beschikbaarheid van andere voedingsstoffen optimaal te houden. Dat is soms nodig bij de aanleg van nieuwe natuur op voormalige landbouwgrond. Door grond onder water te zetten of te inunderen, kun je Azolla gebruiken voor het uitmijnen. Uit experimenten is gebleken dat Azolla in een jaar zo'n 70 kg fosfor per hectare uit de landbouwbodem kan onttrekken.

Klimaatverandering

Er lijken veel mogelijkheden te zijn voor de inzet van Azolla als nieuw gewas. Het gewas kan bijvoorbeed CO₂ binden. Mogelijk kan Azolla een rol spelen bij het tegen gaan van de klimaatverandering. Op woensdagavond 3 oktober besteedde het wetenschapsprogramma Focus aandacht aan dit plantje. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwegen zoeken uit wat de mogelijkheden van azolla zijn. Mogelijk kan Azolla helpen de aarde weer opnieuw af te koelen.

(Bron foto: Pexels )

Links

(2)