Nieuws

Barstjes in draagvlak natuur

Het draagvlak voor het Nederlandse natuurbeheer is groot. Maar barstjes zijn zichtbaar en eigenlijk is het gehele begrip ‘draagvlak’ aan vernieuwing toe. Dat zeggen onderzoekers van Alterra in een nieuw rapport.

Slecht 16% van de Nederlanders vindt dat er bezuinigd moet worden op natuur en liefst 95% vindt natuurbescherming belangrijk. Dat staat te lezen in een nieuw Alterra-rapport. Niets mis met het draagvlak voor natuurbeheer, zou je zeggen. Toch waarschuwen dezelfde onderzoekers voor ‘barstjes’. Er zijn namelijk ook Nederlanders die vinden dat Nederland op slot zit. Ook hebben natuurbeheerders een ander beeld van natuurbescherming dan burgers. Professionals zien natuur als pool voor biodiversiteit en willen die maximaal veiligstellen, of ze beschouwen natuur als wildernis. Burgers, daarentegen hebben vaak een emotioneler beeld van de natuur. Om draagvlak duurzaam veilig te stellen moet dat emotionelere beeld ook gerespecteerd worden.

Breder beeld

Daarvoor is een nieuw begrip voor ‘draagvlak’ nodig. Voorheen werd draagvlak vooral gezien als acceptatie van natuurbeleid, maar dat is volgens het rapport achterhaald. Natuurbeschermers denken te veel in een top down besturingssysteem. Maar waar discussies vroeger plaatsvonden tussen natuurorganisaties en de overheid, neemt de burger nu zelf deel aan het debat. Kritiek van burgers op de traditionele visies van groene organisaties is óók een vorm van draagvlak, en die moet worden meegenomen.

Afzetten gekleurde bril

Overheden en natuurorganisaties moeten er zich meer bewust worden dat ze door een gekleurde bril naar natuurbeheer kijken. Ze moeten er rekening mee houden dat, naast hun eigen technisch-wetenschappelijke argumenten, ook emotionele argumenten belangrijk zijn. Anders zouden, zo stellen de onderzoekers, die barstjes veel groter kunnen worden, zo stelt het rapport.


(Bron foto: Pixabay)