Nieuws

Basisprincipes Het Nieuwe Telen gebundeld

Door de brede aandacht voor Het Nieuwe Telen was er volgens Kas als Energiebron behoefte aan een bundeling van basisprincipes van deze nieuwe teeltwijze. Dit resulteerde in een boek.

Dit handboek -De basisprincipes van Het Nieuwe Telen- is onder andere bedoeld als gids bij het volgen van een cursus over Het Nieuwe Telen (HNT), naslagwerk voor telers en adviseurs en inspiratiebron voor onderzoekers en andere belangstellenden.

Dwarsliggers

In het voorwoord gaat een speciaal woord van dank uit naar de mensen die op enige wijze betrokken waren bij het inzetten van een nieuwe teeltkoers. En juist diegenen die kritische vragen stelden en opmerkingen plaatsten zorgen voor inspiratie en uitdaging om de visie te verduidelijken en aan te scherpen. 'Het zijn tenslotte vooral de dwarsliggers die het spoor sterk maken', wordt gesteld in het handboek. Hoe aan dit spoor is gewerkt en wat de resultaten zijn, wordt uit de doeken gedaan in 9 hoofdstukken (inclusief bijlagen) op een kleine 150 bladzijden.

Nieuw gedrag

Een bijzonder aspect van HNT, zo leert de samenvatting, is dat het begint met het verwerven van nieuwe inzichten en het aanleren van nieuw gedrag, in plaats van met investeren in een nieuwe kasuitrusting. Een eventueel misverstand wordt ook uit de weg geruimd: energiebesparing is geen doel op zich, maar een logisch gevolg van het optimaliseren van het groeiklimaat voor de plant. Mits dit goed wordt aangepakt. Het handboek gaat dan ook vooral in op de wijze waarop het groeiklimaat voor de plant kan worden geperfectioneerd.

Onnodig stoken en ventileren

Zo wordt een analyse van plantgedrag gegeven (op basis van de water-, energie- en assimilatenbalans) en behandeld hoe onder meer de kas, hulpinstallaties en specifieke situaties hierin een rol spelen. Een belangrijke bevinding wordt reeds in de samenvatting benoemd: natuurlijke luchtstromingen zijn dermate sterk dat ventilatoren deze niet kunnen corrigeren. Voor een optimaal kasklimaat zijn separate maatregelen nodig. Ook onnodig stoken wordt bij de kraag gevat door het beschrijven van 'de meest eenvoudige en effectieve' maatregelen om een actief groeiklimaat te creëren.

Natuurwetten en stappenplan

Hoe de eenvoud telers kan helpen, werd eerder ook beschreven in het artikel Bij nul beginnen en dan stap voor stap. Dit artikel in Kas magazine nam alvast een voorproefje op het handboek dat nog moest verschijnen en zoomt in op de herontdekking van de natuurwetten. En hoe je deze voor je laat werken, stap voor stap.

In het handboek is dit vertaald naar drie stappenplannen (vochtbalans kas & schermen, assimilatiebalans & temperatuur/lichtverhouding, waterbalans gewas & luchten). Per plan worden de basisprincipes gegeven en verder worden de volgende onderwerpen uitgewerkt: beter meten, monitoren en interpreteren, kleine stappen zetten en teeltstrategie aanpassen.

(Bron foto: Thinkstock)