Nieuws

Bedreiging Nederlandse oestersector

De oesterteelt wordt bedreigd. Het oesterherpesvirus en de Japanse oesterboorder zorgen voor een flinke productiedaling. De sector zoekt met onderzoekers naar oplossingen.

Een nieuwe kweektechniek van oesters kan een de aantasting door de oesterboorder beperken, vertelde Aad Smaal van onderzoeksinstituut IMARES dinsdagavond 9 maart in het NOS Journaal. Door oesters in zakken te stoppen en ze op rekken te kweken, kan de oesterboorder geen schade aanrichten.

Sterftepercentages

De Japanse oesterboorder is een van de bedreigingen van de Nederlandse oestersector. Het kleine slakje boort een gaatje in jonge oesters en eet dan het vlees op. De sterfepercentages van jonge oesters door deze slak variëren wereldwijd van 25% tot 70%, zo is te lezen in de factsheet 'Economische situatie oestersector' van het LEI. Een tweede probleem is het oesterherpesvirus. In de Oosterschelde en Grevelingen komt de schadelijke variant OsHV-1 μvar van het herpesvirus voor dat vooral zorgt voor sterfte bij jonge oesters. Bij een watertemperatuur van boven de 16 graden kan de sterfte variëren van 20 tot 100 %.

Oplossingen

De kweektechniek op verhoogde rekken kan een oplossing zijn om de oesterboorder tegen te gaan. Maar het is nog geen oplossing voor het oesterherpesvirus. Onderzoeksinstituut Imares ziet perspectieven om een fokprogramma op te zetten waarbij oesters geselecteerd worden op resistentie tegen het oesterherpesvirus. Het rapport Fokkerij op ziekteresistentie van Japanse oesters is vorig jaar verschenen.

Sector onder druk

Het optreden van die beide bedreigingen zorgt ervoor dat de oestersector onder druk staat. Door de hoge sterfte onder jonge oesters daalt de productie. Die is afgelopen jaren afgenomen van ongeveer 35 mln. in de periode 2010-2013 tot zo'n 27 mln. in 2014. de verwachting is dat het in 2016 zelfs lager zal zijn dan 10 miljoen. De oesterkwekers worden niet gecompenseerd door hogere prijzen. De Nederlandse oestersector is op de wereldmarkt niet meer dan een kleine speler. Door deze ontwikkelingen kan de omzet flink dalen: van € 5,25 miljoen in 2013 tot ongeveer € 1,5 miljoen in 2016. Deze ontwikkeling zal ook effecten hebben op de werkgelegenheid, zo verwacht het LEI.

De Nederlandse oestersector bestaat uit 30 bedrijven. Het zijn kleine kwekers, grote kwekers en handelaren. Jaarlijks produceren die bedrijven tussen de 20 en 35 miljoen Japanse oesters en 1 miljoen platte oesters. Daarbij biedt de sector werkgelegenheid aan ongeveer 100 fte: 40 fte aan boord van schepen en 60 fte op de wal.

Om de problemen in de oestersector aan te pakken is een plan van aanpak opgesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Provincie Zeeland, de Oestervereniging en onderzoeksinstituut IMARES.

(Bron foto: Pixabay)