Nieuws

Bedrijfsleven en onderwijs slaan handen ineen voor nieuw lesmateriaal dak- en gevelgroen

Vorige week vond in Houten de aftrap plaats voor het project ‘Dak- en gevelgroen in de 21e eeuw’. In dit project maken bedrijfsleven en onderwijs samen nieuw lesmateriaal voor het keuzedeel ‘Dak en gevelbegroening’. Dak- en gevelgroen kan een bijdrage leveren aan het oplossen van de gevolgen van klimaatverandering. Dit vraagt om innovatief onderwijs.

Actueel

Juist op de dag dat in Trouw de voorzitter van de Unie van Waterschappen oproept tot het vergroenen van de binnenstad en het aanpassen van de stedenbouwkundige inrichting van binnensteden, slaan partners uit het bedrijfsleven en het groene onderwijs de handen ineen om nieuw, actueel lesmateriaal voor het mbo te maken.  Dak- en gevelgroen kan bijdragen aan het oplossen van de gevolgen van hevige regenbuien, afgewisseld door perioden van langdurige droogte. Dit kan bijvoorbeeld door regenwater te bufferen en de effecten van opwarming van bebouwde omgeving tegen te gaan.

Innovatief onderwijs

Deze problematiek vraagt om innovatief onderwijs voor vakmensen, die met de uitdagingen van de 21e eeuw te maken krijgen. En het vraagt om een manier van lesgeven die op de student van de toekomst gericht is. Dit gebeurt door onderwijs te ontwikkelen dat onder meer gebruik maakt van gastlessen uit het bedrijfsleven en training-on-the-job, afgewisseld met snelle feedback door gebruik van apps. De online lesmodule voor het onderwijs komt beschikbaar via wikiwijs leermiddelenplein.

Samenwerking

Het kernteam (Henk Kruijt – Wellantcollege Houten en Eric Soer – Groenhorst MBO Velp) is er terecht trots op dat het gelukt is om een evenwichtige en brede vertegenwoordiging vanuit de sector dak- en gevelbegroening om tafel te krijgen. De deelnemende bedrijven zijn: De Dakdokters Amsterdam, Bureau Groenadvies Amersfoort, Groendak Scherpenzeel, Optigroen Amersfoort, Van der Tol Utrecht en de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) uit Houten. De scholen zijn: Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden, Nordwin College Leeuwarden, Wellantcollege Houten, Aeres Hogeschool Almere en Groenhorst MBO Velp. Het enthousiasme van de deelnemende partijen is groot, en de drive om aantrekkelijk en kwalitatief materiaal af te leveren was tijdens de bijeenkomst merkbaar aanwezig. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van EZ, via het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL).