Nieuws

Bedrijfsleven onderneemt meer in natuur

Het Nederlandse bedrijfsleven onderneemt steeds vaker maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Ze investeren vooral in beleefbare en functionele natuur.

Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht wat dit betekent voor de Nederlandse natuur. Een persbericht van Wageningen UR meldt dat ze dit deden door een internetscan uit te voeren bij vijftig bedrijven. Ook werd bij elf bedrijven via interviews verkend welke activiteiten zij ondernemen voor natuur, vanuit welke motieven ze dit doen, en welke bijdrage zij daarmee leveren aan natuur en biodiversiteit in Nederland.

Verscheidenheid

De verkenning 'Betrokkenheid van bedrijven bij natuur in Nederland' laat zien dat bedrijven op uiteenlopende wijzen betrokken zijn bij natuur in Nederland. De natuuractiviteiten zijn divers, van beheer van natuurgebieden, en sponsoring van natuurorganisaties tot allerlei combinaties met andere activiteiten zoals bouw, voedsel, gezondheid, water en recreatie. De onderzochte bedrijven ondernemen de natuuractiviteiten vanuit een intrinsieke motivatie (het ‘hoort’), maar ook omdat ze vinden dat investeren in natuur loont. Stimulerende krachten zijn vaak enkele personen binnen het bedrijf; bij andere bedrijven zijn activiteiten voor natuur verankerd in de bedrijfscultuur of het bedrijfsproces.

Provincies

Opvallend is verder dat bedrijven uit deze verkenning lokale en regionale partijen weten te verbinden aan hun natuuractiviteiten, of het nu gaat om monitoring, recreatieve activiteiten of educatie. Op provinciaal niveau zijn nog weinig contacten tussen bedrijven en provincie over het beleid. Provincies zouden volgens de onderzoekers samen met bedrijven in kaart kunnen brengen welke bedrijven waar met wat voor soort natuur bezig zijn en hoe zich dat verhoudt tot de beleidsopgave. Een belangrijke rol kunnen provinciale natuur- en landschapsorganisaties op zich nemen door een intermediair te zijn, zowel op het gebied van inrichting en beheer, als voor onderhoud of monitoring.(Bron foto: Pixabay)