Nieuws

Bedrijfsopvolging door of als buitenstaander

Veel agrarische bedrijven eindigen omdat er geen opvolger is, is te lezen op de Bedrijfsovernameportal. Buitenstaanders zouden een oplossing kunnen zijn. In het blad BNDR is te lezen hoe twee 'vreemden’, verkoper en koper, de overname hebben ervaren.

De overnemende partij zag geen heil in een bedrijfsovername van zijn ouders wegens ‘botsende karakters’ en ook voor de verkopende partij bleek bedrijfsopvolging door een ‘vreemde’ beter (artikel 'Rustig stoppen is lastig zonder opvolger').

Boer zoekt boer

Dan zijn er nog jongeren die graag een bedrijf zouden willen overnemen, maar geen ouders hebben die een bedrijf runnen in de agrarische sector. Bij dit probleem wordt stilgestaan in een artikel op de website van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Overname blijkt niet zo eenvoudig als je ‘van buiten de sector komt’. ‘De drempel om boer te worden is erg hoog, doordat de Nederlandse landbouw zo kapitaalintensief is’, wordt gesteld in het artikel.

In het artikel wordt gerefereerd aan de ‘datingsite’ Boer zoekt boer, onderdeel van het Bedrijfsovernameportaal. Op de site zelf, eveneens van NAJK, wordt geadviseerd om al in een vroeg stadium aan te geven dat je een opvolger zoekt.

Future Farmers

Agrarisch ondernemer worden, lijkt de organisatie Future Farmers te willen zeggen, hoeft niet af te hangen van wel of geen overname. Zij stimuleert jongeren die agrarisch willen ondernemen, onder meer via haar site, om deze droom na te jagen. In filmpjes worden jonge boeren wereldwijd aan het woord gelaten over hun innovatieve, duurzame initiatieven, met soms ook bijzondere vormen van financiering. Ook Nederlandse boeren komen aan bod, waaronder Arjan Swinkels die buffels houdt.


(Bron foto: Thinkstock)