Nieuws

Bedrijfsopvolging is familiezaak voor boeren, werkboek helpt ze op weg

Boerenfamilie in veld - PeopleImages via Istock
Bron foto: PeopleImages, Istock (Istock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Bedrijfsovername
  • Interessant voor
    Agrarisch ondernemers, adviseurs, docenten
Bekijk de bronnen
Het boerenbedrijf is voor veel families naast werkplek ook een thuis vol herinneringen. Daarom komt er bij agrarische bedrijfsovernames meer kijken dan alleen een zakelijke overdracht. Het werkboek Bedrijfsopvolging is een familiezaak helpt families op weg in het ingewikkelde bedrijfsovernameproces.

Het grootste deel (90%) van de agrarische bedrijven zijn familiebedrijven. Behalve onderneming is een boerenbedrijf vaak ook de thuisbasis voor de familie. Dit maakt de toch al complexe bedrijfsovername nog ingewikkelder. Naast de juridische, fiscale en financiële afhandeling heeft een overname ook gevolgen voor de sociaal-emotionele verhoudingen binnen gezinnen. Het werkboek richt zich vooral op deze ‘zachte’ verhoudingen. Het ondersteunt gezinnen door ze sterker en zelfredzamer te maken, zodat een overnameproces zo harmonieus mogelijk verloopt.

Het werkboek

Het werkboek “Bedrijfsopvolging is een familiezaak” bestaat uit twee delen: het werkboek en de bijbehorende opdrachten. Het werkboek beschrijft processen en verwijst naar opdrachten. Deze zijn in een apart document uitgewerkt in de vorm van werkbladen.

Het werkboek is opgebouwd uit vier secties. Dit begint met het in kaart brengen van de familie en ieders positie ten opzichte van het bedrijf. Hierna vormt een themascan, waarin betrokkenen aangeven welke discussiepunten voor hen belangrijk zijn, de basis voor een gesprek. Deze thema’s worden in de volgende sectie verder uitgewerkt en uiteindelijk samengevoegd. De uitkomst van deze uitwerking vormt structuur en houvast voor de toekomst en biedt een mooi opstapje voor gesprekken met bedrijfsadviseurs. Als laatste wordt de behoefte aan ondersteuning in kaart gebracht. Is er ondersteuning van adviseurs nodig, zo ja, wélke ondersteuning zou het proces versterken?

Naast tips en opdrachten bevat het werkboek ook quotes en ervaringen van vijftien geïnterviewde families, die elk hun eigen ervaringen met een overname hebben gedeeld. Dit zorgt voor een waardevolle ondersteuning bij bedrijfsovername in een turbulente tijd voor de agrarische sector.

Bronnen

(2)