Nieuws

Bedrijfswaterplannen en vochtsensoren in de strijd tegen droogte

Voor het derde jaar op rij was de zomer droog. Beheerders van golfterreinen en sportvelden zoeken naar mogelijkheden om grasvelden groen te houden en het beschikbare water zo goed mogelijk te benutten. Vochtsensoren en bedrijfswaterplannen kunnen daarbij helpen.

De hoeveelheid beregeningswater die nodig is om onze grasvelden groen te houden, zal in de toekomst toenemen. In een artikel in Greenkeeper spreekt Maurice Evers van bureau Lumbricus over een verdubbeling van die hoeveelheid. Omdat dit water maar beperkt beschikbaar is, moeten we efficiënt omgaan met het regenwater. Dat kan door precisieberegening toe te passen, door gras te koelen door verneveling en meer aandacht te besteden aan hoge koppen met bijvoorbeeld wetting agents. En bij de rassenkeuze van grassen moet je je baseren op waterbehoefte en herstellend vermogen.

Vochtsensoren

Precisieberegening is mogelijk door rekening te houden met de pF-waarde in de bodem. Die pF-waarde is een logaritmische waarde voor de zuigspanning van de bodem. Hoe hoger de pF-waarde, hoe droger de bodem. Bij een pF waarde van 2 is de grond te vochtig en loopt het water dieper de bodem in. Beregenen kost dan onnodig veel water. Voor een grasplant is er voldoende water beschikbaar bij een pF-waarde van 2,5. Bij een pF-waarde die hoger is dan 3 of 3,5 kan droogteschade ontstaan. Het verwelkingspunt voor gras lijkt bij een pF-waarde van 4,2 te liggen.

Je zult de droogte van de bodem dus in de gaten moeten houden. Dat kan met vochtsensoren. In een artikel in Fieldmanager wordt ingegaan op de werking van vochtsensoren. Die vochtsensoren bestaan uit een sensor die je in de grond ingraaft, een cloud-omgeving en een app voor de beheerders. Als er iets aan de hand is, kunnen beheerders, opdrachtgevers of opdrachtnemers een appje ontvangen.

In het artikel komen verschillende beheerders aan het woord die ervaring hebben met vochtsensoren. Zo heeft beheerder Ad Boer al drie jaar ervaring met vochtsensoren die op verschillende sportvelden in Ede zijn geplaatst.

Veranderend klimaat

Voor een goed beheer zullen beheerders bedrijfswaterplannen moeten opstellen. In zo'n plan beschrijf je welke maatregelen je neemt. Er zijn waterschappen die toestemming geven voor beregening, mits je zo'n bedrijfswaterplan hebt opgesteld. En uiteraard zul je de daarin opgenomen maatregelen zo uit moeten voeren.

Naast precisieberegening, waarbij je het vochtgehalte nauwkeurig volgt, is er meer aan de hand voor beheerders. Het veranderende klimaat met drogere zomers en mildere winters zal ook effect hebben op de grasgroeicurve. Bij beheerders zal de aandacht voor plantvoeding meer naar herfst winter en voorjaar verschuiven, zo schrijft Greenkeeper. En het zomeronderhoud wordt minder intensief en zal meer gericht zijn op het consolideren van de grasgroei.

Er zijn ook beheerders van golfbaanterreinen die al inspelen op de nieuwe realiteit door hemelwater op te slaan in bassins. Maar je zou het water ook in silo's op kunnen slaan. En door over te stappen op ander sproeiers kun je zorgen dat er bij extreme droogte minder water wordt verspild. In het artikel wordt als voorbeeld genoemd dat je ronddraaiende sproeiers vervangt door back-to-back sproeiers.

Meer informatie over droogte vind je in het dossier Droogte van Groen Kennisnet

(Bron foto: Thinkstock)

Links