Nieuws

Bedrijven rapporteren weinig over biodiversiteit

Een deel van de Nederlandse bedrijven (70%) noemt in bedrijfsrapportages biodiversiteit als aandachtspunt, maar de verstrekte informatie is oppervlakkig. Het kan beter, zo blijkt uit een Wagenings studentenverslag.

Nederlandse bedrijven streven naar behoud en verankering van natuurlijk kapitaal. Daarom werken ze samen in het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (BEE). Biodiversiteit is een belangrijke basis van natuurlijk kapitaal. Het is daarom gerechtvaardigd te veronderstellen dat bedrijven rapporteren wat de impact van de bedrijfsvoering is op biodiversiteit, op de samenleving en het milieu. Uit een studentenonderzoek blijkt dat biodiversiteit bij bedrijven geen belangrijk aandachtspunt is. Het onderzoeksverslag van Roos van de Kraats 'Business and biodiversity' dat in november 2016 verscheen, laat zien dat informatie over biodiversiteit in bedrijfsrapportages oppervlakkig is.

Vage informatie

Van de Kraats voerde een verkennend onderzoek uit onder de 50 grote bedrijven die in 2014 in de Elsevier Top 500 stonden. Ze analyseerde bedrijfsrapportages en voerde aanvullend interviews uit bij een beperkt aantal bedrijven. Uit haar onderzoek blijkt dat 35 van de 50 bedrijven (70%) tussen 2010 en 2014 biodiversiteit op de een of andere manier in hun rapportages opgenomen hadden. Daarnaast vond ze bij iets minder dan de helft van de bedrijven - 23 van de 50 - op bedrijfswebsites een vermelding over biodiversiteit. Maar gedetailleerde informatie over biodiversiteit kwam ze niet tegen. De informatie is vaag, constateert de studente. Je vindt bijna geen kwantitatieve gegevens of informatie over maatregelen. Bedrijven in de financiële sector geven het minst vaak informatie over biodiversiteit, bedrijven die met ruwe grondstoffen werken juist het vaakst.

Rapportage

Waarom doen bedrijven dit zo, was haar vraag. Bedrijven die wel informatie publiceren doen dat om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat ze belang hebben bij blijvende beschikbaarheid van ruwe grondstoffen, om transparant te zijn of omdat ze een overeenkomst hebben gesloten met NGO's. Bedrijven die geen informatie verstrekken doen dat niet omdat ze er niet toe verplicht zijn, omdat het tijdrovend is of omdat verantwoording al besloten ligt in certificering.

Willen bedrijven wel rapporteren over de biodiversiteit, dan zou het helpen dat informatie makkelijker beschikbaar is. Een simpele methode om de impact op biodiversiteit te meten zou al helpen. Daarnaast kunnen NGO's een rol spelen om bedrijven te overtuigen van rapportage over biodiversiteit.

(Bron foto: Shutterstock)