Nieuws

Beeldenbank gewasbescherming als app beschikbaar

Met de lancering van de gratis app, voor Android kun je ook beelden van ziekten, plagen, onkruiden en natuurlijke vijanden in het veld raadplegen. De app is vorige week gelanceerd.

Toegang tot actuele kennis over ziekten, plagen en onkruiden is belangrijk, vindt Bureau Erkenningen, de organisatie die bewijzen van vakbekwaamheid voor toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen of  'spuitlicenties' uitgeeft. Het bureau hecht waarde aan een goed kennisaanbod zodat mensen die licenties kunnen halen of verlengen.

Groei

De beeldenbank ziekten, plagen en onkruiden, die beheerd wordt door de Stuurgroep gewasbescherming van de AOC Raad, is een belangrijke kennisbron, vindt Bureau Erkenning. Om die beeldenbank nog beter toegankelijk te maken heeft het bureau Erkenningen, dat vorig jaar 15 jaar bestond, opdracht aan Prolific gegeven een app te ontwikkelen. De app, geschikt voor Android, geeft toegang tot beelden en beschrijvingen van de ziekten, plagen, onkruiden en natuurlijke vijanden die in de beeldenbank zijn opgenomen. De app laadt alle beelden als miniatuurweergaven. Wanneer je als gebruiker gedetailleerde informatie opvraagt, worden beelden in groter formaat opgehaald zodat je ze nauwkeuriger kunt bekijken.

De beeldenbank gewasbescherming, onderdeel van Groen Kennisnet, kent een groeiend aantal bezoekers. Bovendien wordt de beeldenbank nog steeds aangevuld. Zo zijn zeer recent beelden van ziekten en plagen in hyacint toegevoegd. De beeldenbank is  te benaderen via een herkenbaar webadres: www.beeldenbankgewasbescherming.nl.


(Bron foto: Pixabay)