Nieuws

Beeldenbank gewasbescherming vernieuwd

De beeldenbank gewasbescherming is vernieuwd. De beeldenbank maakt nu deel uit van de wiki-omgeving van Groen Kennisnet, een samenwerkingsomgeving die bij uitermate geschikt is leermateriaal te maken en te delen.

Herkenning van ziekten, plagen en onkruiden is een belangrijk, maar tegelijkertijd lastig onderdeel van lessen en cursussen gewasbescherming. Vijftien jaar geleden, in 2001, was dat de aanleiding voor enkele aoc's (Wellant, AOC Oost) om beelden en kennis digitaal te ontsluiten. In 2004 was de eerste versie van de beeldenbank via een besloten omgeving voor het onderwijs beschikbaar. In een reeks van vervolgprojecten werkten onderzoekers en docenten aan de uitbreiding van de beeldenbank. Na 2008, toen de beeldenbank voor iedereen toegankelijk werd, vonden steeds meer belangstellenden hun weg naar deze informatiebron: hoveniers, akkerbouwers, veehouders, tuinders, adviseurs en tuinliefhebbers.

Uitbreiding

Afgelopen jaren is de beeldenbank uitgebreid met nieuwe beelden voor gladiool, lelie, tulp, bromelia, pioenroos en diverse andere gewassen. De beeldenbank bevat nu informatie en beelden van meer dan 700 ziekten en plagen, ruim 100 onkruiden en diverse schadebeelden veroorzaakt door onkruidbestrijdingsmiddelen. Sinds 2015 vinden studenten en cursisten er ook selecties van de verplichte leerstof voor de examens gewasbescherming A. Sinds vorig jaar is de beeldenbank ook als app beschikbaar voor Android en iPhone.

Zoekfunctie

De vernieuwde beeldenbank is inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is de navigatie en de zoekfunctie verbeterd. De stuurgroep gewasbescherming van de AOC Raad, eigenaar van de beeldenbank, werkt ook dit jaar aan uitbreiding van de beeldenbank.

(Bron foto: AOC Raad)