Nieuws

Begeleiding nodig voor stoppende melkveehouders

Bedrijfsbeëindiging is een ingrijpend proces voor melkveehouders. Familierelaties spelen een rol. En boeren weten soms niet hoe je het aan moet pakken. Vooral voor oudere boeren of boeren met weinig opleiding kan begeleiding zinvol zijn.

Melkveebedrijven worden steeds groter. In 2016 telde een gemiddeld melkveebedrijf 97 dieren, tien jaar eerder was dat nog 64. Maar daar tegenover staat dat het aantal bedrijven krimpt: 17910 bedrijven in 2016 tegenover 22301 bedrijven in 2006, zo blijkt uit cijfers van Agrimatie. Veel melkveebedrijven stoppen dus.

Bedrijfsbeëindiging

Dat stoppen is geen makkelijk proces, schrijft de Wageningse studente Maureen Booijink in haar MSc-Thesis. Familierelaties spelen een rol in het proces van bedrijfsbeëindiging. Bovendien stellen boeren de beslissing om te stoppen vaak te lang uit, wat het niet makkelijker maakt.

In haar afstudeerscriptie verdiept Booijink zich in het proces van bedrijfsbeëindiging. Waarom stoppen ze? Welke afwegingen maken ze? Welke dilemma's komen ze tegen? En hebben ze behoefte aan begeleiding?

Redenen om te stoppen

Ze interviewde acht melkveehouders die hun bedrijf beëindigden en vier erfbetreders. Uit de interviews blijkt dat fysieke problemen, invloed van wet- en regelgeving of financiële problemen belangrijke redenen zijn om te stoppen. Ook het gebrek aan een opvolger speelt een rol. Vaak is het een combinatie van redenen die boeren er toe aanzet het bedrijf te beëindigen.

Begeleiding

Omdat veel boeren de beslissing om te stoppen te lang uitstellen, ze denken te laat na over problemen, is het moeilijk om het bedrijf nog te redden of een goed stoppersplan te maken. Juist boeren die wat ouder zijn, die weinig opleiding hebben of die veel schulden hebben zouden geholpen zijn met begeleiding. Die begeleiding moet dan niet te duur zijn. Voor een goede begeleiding zouden de begeleiders empathisch vermogen moeten hebben, interesse tonen, een open houding hebben en objectief moeten zijn.

(Bron foto: Shutterstock)