Nieuws

Begin weidegang met roterende standweide

Er zijn veel beweidingsystemen die zorgen voor een hoge opbrengst per hectare, maar ze zijn ingewikkeld. Melkveehouders die beginnen met weiden kunnen het best het systeem van de roterende standweide toepassen.

De Stichting Weidegang heeft als doel de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. Weidecoaches die er speciaal voor zijn opgeleid geven advies. Melkvee magazine spreekt een aantal van die coaches over weidegang in het artikel 'Roterend standweiden ideaal voor starters'. Vrijwel allen zijn erover eens dat het systeem van de roterende standweide het meest geschikt is voor een melkveehouder die begint met beweiding.

Standweide

Als melkveehouder moet je in zo'n geval met een zo eenvoudig mogelijk systeem beginnen, zegt dierenarts en weidecoach Marjolein Feiken. Het meest eenvoudig is de standweide waarbij de koeien op een perceel blijven. Maar dat is niet gunstig voor de grasopbrengst en de grasopname. Daarom zou je een standweide ook in twee blokken kunnen verdelen, waarbij de koeien zes weken in elk blok lopen.

Nog beter is het roterend standweiden. Je verdeelt het standweideblok van bijvoorbeeld 10 hectare in vijf secties. Elke dag geef je de koeien een nieuw stuk gras. Een voorwaarde is dat het gras niet langer dan 14 centimeter is. En bij een graslengte van 9 centimeter met je het veel weer uitscharen.

In het artikel worden meerdere beweidingsystemen korte genoemd zoals het Ierse systeem, stripgrazen, rantsoenbeweiden of kurzrasen. Deze systemen bieden weliswaar voordelen, maar zijn ingewikkeld en daarom voor een beginner niet geschikt is de algemene opvatting.

Weidegang

In een apart kader besteedt het vakblad kort aandacht aan het percentage weidegang. In Nederland ligt dat nu rond de 70%. Dat is nog relatief gunstig ten opzicht van veel andere Europese landen. Zo ligt het percentate in Duitsland en Denemerkane al tussen de 20 en 30%. En in veel andere landen ligt dat percentage ver onder de 50%. Beter scoren België met een weidegangpercentage van 75 tot 80%, Frankijk met 95%, Verenigd Koninkrijk met 92% en Ierland met 98%.

(Bron foto: Shutterstock )