Nieuws

Behandeling en therapie op de zorgboerderij

'Behandeling is een interessante richting voor zorgboeren die meer willen bieden dan alleen dagbesteding', maar past het bieden van behandeling en therapie wel bij jou? Zo ja, wat komt erbij kijken?

De brochure Behandeling een kans voor de zorgboer belicht kansen voor zorgboeren op het vlak van behandeling. De opstellers van het boekje, Wageningen UR (WUR) en de Federatie Landbouw en Zorg, geven concrete voorbeelden – onder meer 'aan de hand van een aantal pionierende zorgboeren'.

Dagbesteding plus plus

In de uitgave komt onder meer de definitie van behandeling aan bod – deze lijkt op die van dagbesteding, maar bij behandeling moet je aan meer eisen voldoen. In aparte hoofdstukken wordt een aantal doelgroepen voor het voetlicht gebracht en verder: vormen van behandeling (en voorbeelden), nieuwe productmarktcombinaties, de meerwaarde van behandeling, voorwaarden om behandeling te kunnen bieden en cliënten'werving'.

Veranderingen in de zorg

In het voorwoord is te lezen dat door de vele veranderingen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie nieuwe kansen voor zorgboeren ontstaan. Dat geldt ook voor andere vormen van dienstverlening op de zorgboerderij. Denk aan de boerderij als onderwijsomgeving, als locatie om mensen richting de arbeidsmarkt te leiden en als buurtvoorziening. Lees hierover meer in de brochure Zorglandbouw – veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen, ook van de WUR en de Federatie Landbouw en Zorg. (Zie, voor meer algemene informatie, het Groen Kennisnet-dossier Zorglandbouw).


(Bron foto: Pixabay)